Кант і проблема онтологічного аргументу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Біловол, Ганна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено розгляду проблеми онтологічного аргументу у філософії Канта. На підставі аналізу змісту поняття "онтологічний аргумент" у текстах Канта стверджується, що в інтерпретації Канта онтологічний аргумент має невіддільні від нього досвідні передумови. Увагу придічено розгляду співвідношення доказу буття Бога з "Прослогіону" Ансельма Кентерберійського із кантівським розумінням і критикою онтологічного аргументу. Показано, що ідея онтологічної аргументації у розумінні Канта і Ансельма є спільною, проте особливості логічної структури цієї аргументації мають суттєві відмінності. Також висвітлено особливості Кантової критики онтологічного аргументу з акцентом на проблеми екзистенційної предикації і проаналізовано деякі напрями сучасної логіки.
This article is dedicated to an overview of a problem of the ontological argument in Kantian philosophy. It is shown by the analysis of Kantian texts, that his concept "ontological argument" seems to have it s background in experience. In article it's paid much attention to comparison to the proof of God's Existing according to St. Anselm "Proslogion" and according to Kant's understanding and critics of ontological argument. It shows that the basic idea of the ontological argumentation is common for them, but the logical structure of this argumentation has some essential differences. It also defined some special features of Kant's objections to the ontological argument with special attention to the problem of existential predication. Finally, it makes the analysis of this critic according to some dimensions of modern logic.
Description
Keywords
філософія, онтологія, онтологічний аргумент, Бог, Кант І., Кентерберійський Ансельм, логіка, стаття
Citation
Біловол Г. В. Кант і проблема онтологічного аргументу / Г. В. Біловол // Маґістеріум. Вип. 23. Історико-філософські студії / [упоряд. Завгородній Ю. Ю.]. - 2006. - С. 13-18.