182: Історичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
  Слово vs. поняття: способи позначення Батьківщини в козацькій спільноті (друга половина XVII - перша половина XVIII ст.)
  (2016) Багро, Сергій
  У статті проаналізовано поняття батьківщини в козацькій спільноті, яке позначали кількома різними словами. Перевагу надавали слову «отчизна», а у переписах московських канцеляристів його могли змінювати на слово «отчина». Наголошено, що після петровськихреформ в імперському дискурсі найуживанішим у значенні ціннісної категорії стало слово «отечество». Разом з тим, козацькі канцеляристи часто послуговувалися польською та латинською мовами, тож слова «раМа» і «ojczyzna» також з’являлися в їхніх текстах.
 • Item
  Зміна конфесії на Наддніпрянщині у середині XVIII ст. з перспективи священика
  (2016) Смірнов, О.
  У середині XVIII ст. на Наддніпрянщині відбувався доволі масовий перехід парафій з унії у православ’я. Приєднання до Переяславської єпархії давало змогу священикам отримати або утримати свою парафію. Священики залежали від громади, землевласника, світської та церковної влади і мусили між ними балансувати. Для збереження за собою парафії вони змінювали конфесію іноді кілька разів протягом свого життя. Для сільського священства матеріальні, а не теологічні мотиви були вирішальними при переході з однієї церкви до іншої. Кошти, асигновані Росією на підтримку православних за кордоном, створювали додатковий стимул для зміни конфесії.
 • Item
  Основні тенденції розвитку ремесел і промислів Галичини у ХVIII ст.
  (2016) Балабушевич, Тетяна
  Історія української економіки досі має чимало прогалин і дискусійних питань. Одним із таких питань є економічний розвиток Галичини у XVIII ст., зокрема ремесел і промислів. Оскільки ця невід’ємна частина української території аж до кінця Другої світової війни перебувала поза російським і радянським впливом, в історіографії постійно наголошувалось на її економічному занепаді. З іншого боку, історіографія всіх держав, до складу яких входила Галичина, намагалась підкреслити занепад господарства до часу інкорпорації до своїх володінь і, навпаки, активний розвиток у своєму складі. Мета пропонованої статті - подати джерельний матеріал та досягнення історіографії з метою всебічної оцінки розвитку ремесел і промислів Галичини в умовах політичних та геополітич- них змін, що відбувались у Центрально-Східній Європі протягом ХУШ ст.
 • Item
  Київські ремісничі цехи наприкінці XVIII - в середині ХІХ ст.
  (2016) Кохан, О.
  У статті розглянуто діяльність київських цехів наприкінці ХУШ - у середині ХІХ ст. Показано їхню кількість, правове становище цехових ремісників, участь у виборах ремісничого голови, умови переходу з одного цеху в інший та податки, які вони сплачували в місто та в державу.
 • Item
  Законодавча база та джерела дослідження діяльності військово-судових установ на Правобережній Україні в середині ХІХ ст.
  (2016) Скрипник, А. Ю.
  У статті оглянуто документальні історичні матеріали щодо організації, регламентації та роботи військових слідчо-каральних органів як інструмент з боротьби з кримінальною злочинністю серед військовослужбовців частин російської армії на території Правобережної України в середині ХІХ ст.