182: Історичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Слово vs. поняття: способи позначення Батьківщини в козацькій спільноті (друга половина XVII - перша половина XVIII ст.)
  (2016) Багро, Сергій
  У статті проаналізовано поняття батьківщини в козацькій спільноті, яке позначали кількома різними словами. Перевагу надавали слову "отчизна", а у переписах московських канцеляристів його могли змінювати на слово "отчина". Наголошено, що після петровських реформ в імперському дискурсі найуживанішим у значенні ціннісної категорії стало слово «отечество». Разом з тим, козацькі канцеляристи часто послуговувалися польською та латинською мовами, тож слова "раМа" і "ojczyzna" також з’являлися в їхніх текстах.
 • Item
  Зміна конфесії на Наддніпрянщині у середині XVIII ст. з перспективи священика
  (2016) Смірнов, О.
  У середині XVIII ст. на Наддніпрянщині відбувався доволі масовий перехід парафій з унії у православ’я. Приєднання до Переяславської єпархії давало змогу священикам отримати або утримати свою парафію. Священики залежали від громади, землевласника, світської та церковної влади і мусили між ними балансувати. Для збереження за собою парафії вони змінювали конфесію іноді кілька разів протягом свого життя. Для сільського священства матеріальні, а не теологічні мотиви були вирішальними при переході з однієї церкви до іншої. Кошти, асигновані Росією на підтримку православних за кордоном, створювали додатковий стимул для зміни конфесії.
 • Item
  Основні тенденції розвитку ремесел і промислів Галичини у ХVIII ст.
  (2016) Балабушевич, Тетяна
  Історія української економіки досі має чимало прогалин і дискусійних питань. Одним із таких питань є економічний розвиток Галичини у XVIII ст., зокрема ремесел і промислів. Оскільки ця невід’ємна частина української території аж до кінця Другої світової війни перебувала поза російським і радянським впливом, в історіографії постійно наголошувалось на її економічному занепаді. З іншого боку, історіографія всіх держав, до складу яких входила Галичина, намагалась підкреслити занепад господарства до часу інкорпорації до своїх володінь і, навпаки, активний розвиток у своєму складі. Мета пропонованої статті - подати джерельний матеріал та досягнення історіографії з метою всебічної оцінки розвитку ремесел і промислів Галичини в умовах політичних та геополітич- них змін, що відбувались у Центрально-Східній Європі протягом ХУШ ст.
 • Item
  Київські ремісничі цехи наприкінці XVIII - в середині ХІХ ст.
  (2016) Кохан, О.
  У статті розглянуто діяльність київських цехів наприкінці ХУШ - у середині ХІХ ст. Показано їхню кількість, правове становище цехових ремісників, участь у виборах ремісничого голови, умови переходу з одного цеху в інший та податки, які вони сплачували в місто та в державу.
 • Item
  Законодавча база та джерела дослідження діяльності військово-судових установ на Правобережній Україні в середині ХІХ ст.
  (2016) Скрипник, А.
  У статті оглянуто документальні історичні матеріали щодо організації, регламентації та роботи військових слідчо-каральних органів як інструмент з боротьби з кримінальною злочинністю серед військовослужбовців частин російської армії на території Правобережної України в середині ХІХ ст.
 • Item
  Журналістська діяльність Симона Петлюри в Петербурзі та Москві
  (2016) Безкровний, Ю.
  На основі архівних джерел та опублікованих документів висвітлено обставини журналістської діяльності Симона Петлюри в Петербурзі та Москві. Сфокусовано увагу на його редакційній праці в журналах "Вільна Україна" і "Украинская жизнь". Проаналізовано еволюцію світогляду Симона Петлюри від захоплення соціал-демократичними ідеями до зосередження на національному питанні.
 • Item
  Образ "нової людини" у спогадах радянських робітниць 1920-1930-х рр.
  (2016) Клименко, О.
  У статті на основі спогадів робітниць, що працювали на будівництві Дніпрогесу наприкінці 1920-х - на початку 1930-х рр., запропоновано узагальнену характеристику образу "нової людини". Розкрито роль, яка надавалась жінці у "соціалістичному будівництві", та способи "виховання" населення. Також продемонстровано підконтрольність приватного життя людини її колективу та державі загалом.
 • Item
  Вертикаль терору: діяльність Уманської міжрайонної оперативно-слідчої групи НКВС у 1937-1938 роках
  (2016) Бажан, Олег
  На підставі архівних матеріалів висвітлено події доби "великого" терору на Черкащині. Окрему увагу приділено специфіці та інтенсивності діяльності Уманської міжрайонної оперативно-слідчої групи НКВС.
 • Item
  Біженецька криза у Києві влітку 1915 року
  (2016) Бетлій, Олена
  У статті проаналізовано ставлення київської цивільної влади до біженців, що прибували до Києва в значній кількості протягом травня-серпня 1915 р. з Галичини за розпорядженням військової влади. Розглянуто, якою була ситуація з розміщенням біженців у Києві, і вказано категорії біженців, висвітлено підходи влади до вирішення біженецького питання, охарактеризовано основні проблеми, з якими стикнувся Київ та прибуле до міста цивільне населення Галичини. Біженецька криза, пережита містом у зазначений період, була справжньою гуманітарною катастрофою для біженців та самого міста.
 • Item
  Становлення і розвиток клубної культури у радянському і пострадянському Києві (1960-1990-ті рр.)
  (2016) Диса, Катерина
  У статті проаналізовано історію зародження клубної культури Києва у добу "відлиги" і її розвиток і подальше оформлення наприкінці 1980-х - на початку 1990-х рр. Як приклад розглянуто київські рок-клуби: зокрема, специфіку їхньої взаємодії з радянською владою, впливи молодіжних субкультур на становлення цих клубів і особливості прилаштування до міського простору Києва.
 • Item
  Promotions, Decorations and Ennoblement in the Napoleonic Army. The Case of Polish Officers in the Peninsular War (1808-1813)
  (2016) Szczęsny-Kostanecki, D.
  On the one hand, the article examines - in the context of Polish officers in the Peninsular War - the question of non-financial advantages available for soldiers in the Napoleonic army: promotions, decorations and ennoblement. On the other hand, the article tries to present the actual state of research as well as methodological problems which arise while working on this topic.
 • Item
  Адаптація до життя в США Абрагама Кона в його "Щоденнику єврейського дрібного торгівця", 1842-1843 рр.
  (2016) Кучірко, О.
  У статті досліджено щоденник мандрівного дрібного торгівця з німецьких земель - Абрагама Кона, який емігрував до США в середині ХІХ ст. Описано усвідомлення автором самого себе і свого місця, а також місця своїх співвітчизників у США, відображено його переживання та роздуми. Також у статті висвітлено враження автора від жителів Північної Америки, спостереження їхньої ментальності та характерів. Окремо описано ідеї про облаштування життя єврейської общини на нових територіях як землеробської общини, які вперше в історії американського єврейства висловив саме Абрагам Кон у своєму щоденнику.
 • Item
  Статистика ухилення євреїв від загальної військової повинності і "єврейське питання" в Російській імперії в 1870-1884 роках: дискусія в російсько-єврейській пресі
  (2016) Сенченко, А.
  У статті розглянуто дискусію в російсько-єврейській пресі про статистику ухилення євреїв від загальної військової повинності в Російській імперії. Аналіз матеріалів двох російсько-єврейських видань "Рассвет" і "Русский еврей" показав, яким чином найбільш емансипована частина єврейського населення відреагувала на звинувачення євреїв в ухиленні від військової служби в перше десятиліття після поширення на євреїв загальної військової повинності.
 • Item
  Словацька політика в Першій світовій війні
  (2016) Кірсенко, Михайло
  The article regards development of Slovak concepts and politics from their 19th century mentality of a marginal stateless ethnic minority within the Kingdom of Hungary (historical St. Steven Crown Lands) to the newly established Czechoslovak Republic co-founders within the context of large-scale national self-determination and emancipation in East-Central Europe during the Great War of 1914-1918. A comparative analysis focuses on the discriminative administrative system of multinational Hungary and a relatively tolerant "Kingdoms and Lands represented in the Imperial Counsel," their governments, parliaments, diets, parties, press, persecution. As more immediate research objects, there have been mentioned the emigrants ’ organizations in America, ambitious National Counsels with their foreign orientation, propaganda, intelligence, Czechoslovak legions in Ukraine and elsewhere, the U.S. and Entente diplomacy motivation, public opinion trends, relations between the chief domestic policy makers and anti-Habsburg resistance abroad, independence declarations and international recognition, strategic borders, prominent personalities, backgrounds to and perspectives for future radical changes in the next decades till late 20th century.
 • Item
  Світсько-релігійна співпраця в уряді держави Ізраїль: політика блоку "Лікуд" у 1977-1981 роках
  (2016) Ремарович, Оксана
  У статті розглянуто взаємини двох сил на політичній арені Держави Ізраїль - національно-консервативної партії "Лікуд" та конгломерату єврейських релігійних політичних партій.