Київська академія

Permanent URI for this community

Київська Академія – міждисциплінарний науковий журнал, присвячений дослідженню спадщини Києво-Могилянської та Київської духовної академій , а також історії якнайширше витлумаченої освіти/освіченості на території України. На сторінках видання піднімається різноманітне коло питань - від історії персоналій та студентсько-професорського повсякдення до осмислення філософських і теологічних доктрин, від вивчення рівня письменності та організації і форм діяльності навчальних закладів до специфіки «освітнього коду» у той чи той період, сприйняття освічених/неосвічених людей, мотивації потреби шкільного знання тощо. Щорічник містить також рубрику рецензій та оглядів і публікує документи та матеріали на зазначену тематику. Видається НаУКМА з 2004 року: спочатку як окремий (35-й) том Наукових записок НаУКМА, з 2005 - окремим виданням. Від 10-го випуску всі статті журналу проходять попереднє анонімне рецензування. З 2016 р. журнал має окремий сайт (http://ka.ukma.edu.ua).

Browse