Київська академія. Випуск 002-003

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 24
 • Item
  "Учительне Євангеліє" 1616 р. у перекладі Мелетія Смотрицького в контексті української гомілетичної літератури
  (2006) Чуба, Галина
  У статті розглянуто особливості перекладу Мелетієм Смотрицьким «Учительного Євангелія». Різного типу зміни, впроваджені ним у текст оригіналу, засвідчили спробу сформувати на основі відомої пам’ятки новий жанровий зразок учительно-проповідницької літератури.
 • Item
  Киево-Могилянская академия и этницизация исторической памяти восточных славян (Иннокентий Гизель и Феодосий Софонович)
  (2006) Дмитриев, Михаил
  В статье изучен вклад «Синопсиса» Гизеля и «Хроники» Софоновича, двух произведений, созданных людьми, в чьем интеллектуальном формировании Киево-Могилянская академия сыграла большую роль, в трансформацию «этнической» и исторической памяти восточнославянских обществ во второй половине XVII в. Проблема в том, что в протона- циональных формах самосознания, которые превалировали в культуре Киевской Руси, Московкого государства и были очень весомы в культуре украинско-белорусских земель вплоть до середины XVII в., были очень слабо развиты представления, которые осмысливали бы «русскость» в этнических категориях. Грубо упрощая, можно сказать, что «русские» не понимались как gens или natio. Понятие «русскости» вырастало почти полностью из политических, конфессиональных и территориальных компонентов. Ситуация изменилась в эпоху сильных западных влияний на традиционную православно-византийскую культуру восточных славян. Два изученных с этой точки зрения исторических сочинения Гизеля и Софоновича отражают этницизацию исторической памяти русской и украинско-белорусской культур в XVII в.
 • Item
  Риторика й барокове проповідництво у шкільній культурі Києва XVII ст.
  (2006) Ісіченко, Ігор
  Шкільна педагогіка Києво-Могилянської колегії впроваджує риторичний курс у нову перспективу. Синтез середньовічної схоластичної та нової гуманістичної методик освіти, закріплений єзуїтським «Ratio Studiorum» (1586-1599), став доктринальною основою шкільної педагогіки. Запровадження в Київській православній митрополії нової культури проповідування пов’язане з діяльністю св. Петра Могили. Змагальний - діалогічний -характер культури Бароко викликав трансформацію стосунків латинської та візантійської традицій на різних рівнях релігійного життя. Дискурсивне оформлення конфесійної ідентичності відбувається в бароковому казнодійстві за посередництвом мови потридентської, контрреформаційної еклезіології.
 • Item
  Адлюстраванне жыцця і дзейнасці Сімяона Полацкага у зкспазіцьіі музея-бібліятзкі Сімяона Полацкага
  (2006) Шумовіч, Алена
  У артикуле расказваецца пра гісторию стварэння і асаблівасцях экспазіциі музея-біліятжі Сімяона Полацкага, аб тим, як праз эспазіцийную простору раскриваецца шматгранная дзейнасць асветніка.
 • Item
  І "влада" може согрішити: візія "влади" у трактаті Інокентія Гізеля "Мир з Богом чоловіку"
  (2006) Довга, Лариса
  У середині XVII ст. у православному богослов'ї Київської митрополії знову стає актуальною проблема формування нової візи влади, уявлень про те, якою вона має бути, хто належить до владних структур та які функції вона повинна виконувати. У трактаті Інокентія Ґізеля «Мир з Богом чоловіку» знаходимо таке бачення функцій і «проступків» світської влади, яке значною мірою відбиває не стільки релігійні традиції, скільки реальні життєві практики. Дослідженню цієї проблеми присвячена дана стаття.