Київська академія. Випуск 007

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Аскеза як етична категорія християнства (за "Лавсаїком" Палладія Еленопольського)
  (2009) Мінець, Юлія
  У статті розглядається категорія аскези як важливий етичний принцип християнства, зокрема ми зупиняємося на питанні, як за допомогою біблійних текстів це поняття конструювалося у ранніх східно-християнських текстах. Особливу увагу приділено Прологу «Лавсаїка», написаному Палладієм Еленопольським, що розвиває та пояснює ідею аскези; біблійні цитати та посилання, запозичені з різних частин Святого Письма, поєднані та скомбіновані тут у спільний контекст. Палладій прагнув показати, що дотримання Закону не є таким важливим, як особиста віра, хоча він і доводить необхідність бути стриманим у всьому. Видається, що головним джерелом концепції та ідей для автора «Лавсаїка» були «Моральні правила» Василія Кесарійського. Міра впливу цього тексту на твір Палладія найкраще може бути описана через поняття інтертекстуальності. Більше того, Пролог орієнтований на світську аудиторію, наполегливий заклик до суворого аскетизму тут не простежується. Таким чином, використовуючи як джерело ідей «Моральні правила» Василія Кесарійського, звернені до аскетичних спільнот, Палладій переадресовує цю аргументацію аскетизму світській особі. Автор «Лавсаїка» намагається довести, що згідно з християнською етикою аскетизм є бажаною рисою життя праведного християнина.
 • Item
  Грамотність та рівень освіти на Лівобережній Україні XVII—XVIII ст.: творення історіографічного стереотипу
  (2009) Маслійчук, Володимир
  Творення національних історій передбачає звертання уваги на мову й освіту. В українській національній історіографії склався стереотип про масову грамотність та високий рівень освіти у XVIII ст. Скасування церковних шкіл та імперські реформи в освітній галузі кінця XVIII ст. сприймаються як великий негатив. Однак українські історики для вивчення проблематики XVIII ст. брали за основу освітній рівень українського населення другої половини XIX ст. й насамперед настанову про репресивну сутність Російської імперії. Історія освіти на українських землях потребує чергового переосмислення й нових досліджень.
 • Item
  Юрий Крижанич об обряде крещения по киевскому богословию
  (2009) Жероними, Валери
  В общем споре о необходимости в Московии перекрещивать тех, кто был крещен по латинскому обряду, Крижанич пишет целый трактат о его законности. Трактат написан в форме пространного диалога между двумя лицами: русским Богданом и хорватом Милошем. Последний, отождествляемый с автором, показывает знание морального богословия от греческих отцов до новых теологов. Цитируя киевскую православную литературу — Печерский патерикон, Требник Петра Могилы и трактат «Мир с Богом человеку» Иннокентия Гизеля, — Милош/Крижанич приводит конкретные примеры правомерности трехкратного обливания во время крещения. Крижанич также отмечает, что большинство известных украинцев, живущих в тогдашней Москве, были крещены по римско-католическому обряду. Крижанич написал свой трактат в 1666—1667 гг. во время ссылки в Тобольске.
 • Item
  Статті морально-канонічного характеру в рукописних служебниках і требниках XVI—XVII ст.
  (2009) Шманько, Тарас
  У статті аналізуються тексти морально-канонічного характеру, що містяться в рукописних церковних книгах вказаного періоду. Опрацьовані тексти становлять цінний джерельний матеріал для дослідження феномену християнства та для збагачення уявлень про різні сфери життя українців минулого.
 • Item
  Структура викладання бібліологічних дисциплін у Київській духовній академії, її ідеологія та методика (кінець XIX — початок XX ст.)
  (2009) Головащенко, Сергій
  Розглянуто один із важливих методологічних та методичних аспектів становлення богословської освіти в КДА.