Психологія та психосоціальні інтервенції

Періодичне фахове видання "Психологія та психосоціальні інтервенції" є друкованим засобом масової інформації, журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі психології. Із 2004 року до 2018 року журнал був, під іншою назвою "Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота", складовою багатосерійного видання "Наукові записки НаУКМА".

Browse