Том 5

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
  Передмова
  (2022) Глибовець, Микола
  Передмова до видання Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. Т. 5. (2022).
 • Item
  Специфікація процедурної мови програмування
  (2022) Проценко, Володимир
  Розглянуто процедурну мову програмування, об’єкти якої – цілі змінні й процедури. Оператори мови – присвоєння, введення, виведення, умовний, циклу і блок. Головне призначення блоку – введення локальних цілих змінних і процедур. Процедура має параметри і тіло – оператор. Обчислює процедуру оператор виклику, аргументи якого цілі змінні. Наведено повну формальну специфікацію мови. На основі специфікації побудовано інтерпретатор мови програмування.
 • Item
  Автоматична генерація онтологій на основі статей українською мовою
  (2022) Жежерун, Олександр; Рєпкін, Максим
  У статті представлено систему, яка здатна генерувати нові онтології або доповнювати наявні на основі статей українською мовою. Описано онтології та алгоритм, який доречний для використання у автоматизованому виокремленні концептів із текстів природною мовою.
 • Item
  Програмна система перевірки на плагіат українських текстів
  (2022) Глибовець, Андрій; Бікчентаєв, Микола
  Метою цієї роботи є опис методології побудови програмної системи (застосунку) перевірки на плагіат наукових публікацій українською мовою з використанням двох моделей машинного навчання – Word2Vec і BERT. Ми розглядаємо виявлення зовнішнього плагіату в українських текстах, що передбачає порівняння вхідного документа з документами в колекції. Вбудовування слів використовували для порівняння документів, оскільки тексти зі схожим значенням або контекстом створюють подібні вбудовування слів. За допомогою Word2Vec і BERT ми перетворюємо кожен документ на ряд убудовувань слів. Розрахунок міри подібності для цих убудовувань допомагає визначити схожість документів. Інтерфейс програми розроблено з використанням бібліотеки React. Вебзастосунок використовує бібліотеку компонентів Material UI і базу даних MongoDB. Бекенд написано з використанням мов програмування Python і Flask.
 • Item
  Використання доповненої реальності для візуалізації архітектур програмних модулів
  (2022) Франків, Олександр
  У статті описано створений програмний комплекс ADAR для статичного аналізу програмного коду з подальшим створенням тривимірної моделі для візуалізації засобами доповненої реальності. Комплекс має природне для людини подання, що дає змогу на інтуїтивному рівні ефективно аналізувати складність зв’язків між різними частинами програмного коду, які виступають критерієм визначення зв’язності, зв’язаності або крихкості компонента.