Том 5

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Передмова
  (2022) Глибовець, Микола
  Передмова до видання Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. Т. 5. (2022).
 • Item
  Специфікація процедурної мови програмування
  (2022) Проценко, Володимир
  Розглянуто процедурну мову програмування, об’єкти якої – цілі змінні й процедури. Оператори мови – присвоєння, введення, виведення, умовний, циклу і блок. Головне призначення блоку – введення локальних цілих змінних і процедур. Процедура має параметри і тіло – оператор. Обчислює процедуру оператор виклику, аргументи якого цілі змінні. Наведено повну формальну специфікацію мови. На основі специфікації побудовано інтерпретатор мови програмування.
 • Item
  Автоматична генерація онтологій на основі статей українською мовою
  (2022) Жежерун, Олександр; Рєпкін, Максим
  У статті представлено систему, яка здатна генерувати нові онтології або доповнювати наявні на основі статей українською мовою. Описано онтології та алгоритм, який доречний для використання у автоматизованому виокремленні концептів із текстів природною мовою.
 • Item
  Програмна система перевірки на плагіат українських текстів
  (2022) Глибовець, Андрій; Бікчентаєв, Микола
  Метою цієї роботи є опис методології побудови програмної системи (застосунку) перевірки на плагіат наукових публікацій українською мовою з використанням двох моделей машинного навчання – Word2Vec і BERT. Ми розглядаємо виявлення зовнішнього плагіату в українських текстах, що передбачає порівняння вхідного документа з документами в колекції. Вбудовування слів використовували для порівняння документів, оскільки тексти зі схожим значенням або контекстом створюють подібні вбудовування слів. За допомогою Word2Vec і BERT ми перетворюємо кожен документ на ряд убудовувань слів. Розрахунок міри подібності для цих убудовувань допомагає визначити схожість документів. Інтерфейс програми розроблено з використанням бібліотеки React. Вебзастосунок використовує бібліотеку компонентів Material UI і базу даних MongoDB. Бекенд написано з використанням мов програмування Python і Flask.
 • Item
  Використання доповненої реальності для візуалізації архітектур програмних модулів
  (2022) Франків, Олександр
  У статті описано створений програмний комплекс ADAR для статичного аналізу програмного коду з подальшим створенням тривимірної моделі для візуалізації засобами доповненої реальності. Комплекс має природне для людини подання, що дає змогу на інтуїтивному рівні ефективно аналізувати складність зв’язків між різними частинами програмного коду, які виступають критерієм визначення зв’язності, зв’язаності або крихкості компонента.
 • Item
  Реалізація чат-ботів із поведінкою, що керується скінченним автоматом, у графічному конструкторі
  (2022) Гулаєва, Наталія; Кобєлєв, Михайло
  Окреслено основні методи використання скінченних автоматів (СА) для моделювання й програмної реалізації поведінки об’єктів різної природи. Як приклад інтерактивної програми розглянуто чат-боти: основні поняття, методи класифікації, способи реалізації. Запропоновано розширення СА для моделювання поведінки текстового чат-бота, побудованого на правилах. Дано короткий огляд методів перетворення СА на програмний код у різних парадигмах програмування. Запропоновано динамічний підхід для виконання такого перетворення, зі збереженням специфікації СА в базі даних. Розроблено графічний конструктор, який дає змогу створювати модель чат-бота, базованого на правилах, у вигляді скінченного автомата та виконує трансформацію побудованої моделі для безпосереднього використання в месенджер-платформі Telegram.
 • Item
  Система захисту рухомих об'єктів із використанням GPS/GSM-модулів та радіопротоколу
  (2022) Гороховський, Семен; Алєксєєв, Антон
  Розглянуто проблему захисту та охорони на прикладі рухомого об’єкта – велосипеда, з використанням GSM- і GPS-модулів. Показано основні особливості наявних систем у цій сфері, їхні переваги й недоліки. Наведено переваги використання радіопротоколу для захисту велосипедів. Розроблено модель системи, що відповідає потребам користувача.
 • Item
  Information system assessment of the creditworthiness of an individual
  (2022) Nahirna, Alla; Chumachenko, Oleksandra; Pyechkurova, Olena
  Nowadays enterprise information systems of banks provide modules for calculating creditworthiness of the business. Such systems are complex and it is difficult to maintain and develop them. Moreover, it requires the involvement of large teams. In addition, systems are complicated to change and update in accordance with changes in current legislation. From another point of view, demand for consumer loans is high, and creating a separate module for calculating the creditworthiness of an individual is appropriate in case of increasing the adaptability to changes and updates of the system. Calculating the creditworthiness of an individual is relevant not only for the banking system, but also for other spheres such as logistics and marketing. The work describes the created information system for calculating the creditworthiness of an individual, which calculates the class of the borrower based on data from credit history, credit rating, quality characteristics, financial indicators of the person and characteristics of the credit transaction. The use of the Asp.Net Core platform and the Vue.js framework to build a software module that can be used both independently and easily integrated into other corporate systems is demonstrated. In this work the major steps of designing and developing the system are described.
 • Item
  Аналіз і синтез технологій класифікації текстової інформації
  (2022) Кузнєцов, Владислав; Крак, Юрій; Ляшко, Володимир; Касянюк, Веда
  Розглянуто задачу якісного аналізу процесу перетворення текстової інформації на набір ознак і відповідно перетворення цих ознак на набір, зручний для візуального аналізу. Розглянуто структуру типової технології з аналізу текстової інформації та визначено її основні елементи. Детально наведено опис кожного елементу технології аналізу та класифікації текстової інформації із залученням методів класифікації та групування ознак. Проведено експериментальні випробування окремих компонентів цієї технології.
 • Item
  Застосування методу виявлення елементів дисфлюентності мовлення для машинного перекладу транскрибцій усної мови
  (2022) Крамов, Артем; Погорілий, Сергій
  У роботі розглянуто проблему здійснення нейронного машинного перекладу результатів транскрибування усної мови, які містять елементи дисфлюентності мовлення, з англійської мови на українську. Проаналізовано наявні методи та програмні засоби виявлення елементів дисфлюентності мовлення в англомовних текстах. Створено синтетичний розмічений корпус, що містить оригінальні версії документів та їхні модифіковані версії відповідно до визначених типів дисфлюентності мовлення. Здійснено експериментальну перевірку ефективності застосування методу виявлення елементів дисфлюентності мовлення для вдосконалення перекладу усної мови на основі застосування моделей нейронного машинного перекладу для пари англійської та української мов. Отримані результати свідчать про доцільність використання зазначеного методу для попереднього оброблення результатів транскрибування діалогів для створення коректних когерентних перекладів за допомогою зазначених моделей машинного перекладу.
 • Item
  Алгоритм вилучення ключових фрагментів зображень у системах відеопошуку
  (2022) Афонін, Андрій; Оксюта, Ірина
  У статті описано алгоритм вилучення ключових кадрів фрагментів зображень у процесі оброблення відеозаписів для індексації у відеопошукових системах. Наведено дослідження сучасних методів машинного навчання у вирішенні задач детекції та кластеризації зображень для досягнення найвищої точності в процесі оброблення. Запропоновано метрики оцінки якості кадрів для визначення найкращих і ранжування. Результати роботи алгоритму може бути використано в системах розпізнавання облич для подальшого присвоєння міток у процесі відеопошуку.
 • Item
  Класифікація конфіденційних зображень із використанням нейронного хешу
  (2022) Бучко, Олена; Нгуєн, Сан Бинь
  Запропоновано підхід із застосуванням нейронного хешу для розв’язання задачі класифікації конфіденційних зображень. Головна ідея алгоритму полягає у пошуку схожих зображень – таких, що слугуватимуть взірцем для визначення класів. Алгоритм використовує хеш-коди, що дає змогу забезпечити приватність світлин користувачів. Розглянуто псевдоадаптивність мережі.
 • Item
  Розпізнавання вільних місць для паркування автомобілів із використанням глибинного навчання
  (2022) Крещенко, Тарас; Ющенко, Юрій
  У роботі розглянуто проблему паркування у великих містах, запропоновано систему розпізнавання вільних місць на паркувальних майданчиках із використанням комп’ютерного зору. Розроблено алгоритм визначення зайнятості паркомісць і архітектуру системи. Розглянуто можливі проблеми під час навчання моделі комп’ютерного зору для побудови подібних систем.
 • Item
  Трансдисциплінарна інформаційно-аналітична платформа підтримки процесів оцінювання
  (2022) Горборуков, Вячеслав; Франчук, Олег; Приходнюк, Віталій; Кирієнко, Оксана
  У статті йдеться про створену комп’ютерну систему – інформаційно-аналітичну платформу, що забезпечує ефективну роботу експертів (членів журі) під час перегляду та оцінювання науково-дослідницьких матеріалів, які виносять на захист учасники інтелектуальних конкурсів. Систему розгорнуто на базі інтерактивного документа, що являє собою варіант онтологокерованої системи, а її роботу проілюстровано на прикладі конкурсу-захисту Малої академії наук України.
 • Item
  Підвищення узгодженості матриць попарних порівнянь у методі аналізу ієрархій на основі розв'язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь
  (2022) Олецький, Олексій
  Розвинуто підхід до підвищення узгодженості матриць попарних порівнянь у методі аналізу ієрархій на основі розв’язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Одна група цих рівнянь відповідає оцінкам, які дав експерт, а інша група пов’язана з вимогою кардинальної узгодженості попарних порівнянь. Методику проілюстровано на трьох прикладах: простий базовий приклад, в якому немає суттєвих неузгодженостей; неповна матриця попарних порівнянь; маніпулювання з боку недобросовісного експерта, що призводить до порушення порядку (для протидії такому маніпулюванню запропоновано вводити вагові коефіцієнти, які відображають міри довіри до тих чи тих суджень).
 • Item
  Двоетапна транспортна задача з невідомими потребами споживачів
  (2022) Стецюк, Петро; Хом'як, Ольга; Ляшко, Володимир
  Досліджено математичну модель двоетапної транспортної задачі з невідомими потребами споживачів та заданими їхніми нижніми й верхніми межами. Її частковим випадком є класична двоетапна транспортна задача, яка визначає найбільш економічний план перевезення продукції від постачальників до споживачів через проміжні пункти. Наведено умови сумісності систем лінійних обмежень відповідних задач лінійного програмування. Розглянуто модельну задачу оптимального розбиття множини та наведено результати обчислювальних експериментів із використанням солвера Gurobi.
 • Item
  Розвиток і реалізація технології створення широкого класу застосувань на зразок чат-ботів на основі формальних моделей
  (2022) Теленик, Сергій; Новаковський, Гжегож; Вовк, Євгеній; Аносов, Ігор
  У статті запропоновано концепцію платформи розроблення, накопичення і використання спеціалізованих додатків – ботів, що автоматизують функції, пов’язані з інформуванням, замовленням і виконанням замовлень, реалізацією багатоетапних процесів, окремі етапи яких залежать від різноманітних обставин, подій та особливостей учасників за допомогою можливостей месенджерів соціальних мереж. Описано загальний підхід до створення ботів із використанням формальних моделей, таких як машини станів, логічні моделі й описи бізнес-процесів. У плані реалізації платформи запропоновано практичну реалізацію компоненту, що забезпечує побудову логіки опрацювання користувацьких дій у межах реалізації заданого бізнес-процесу відповідно до специфікації діаграми. Описано приклад використання практичної реалізації компоненту для створення бота.