Розвиток і реалізація технології створення широкого класу застосувань на зразок чат-ботів на основі формальних моделей

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Теленик, Сергій
Новаковський, Гжегож
Вовк, Євгеній
Аносов, Ігор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті запропоновано концепцію платформи розроблення, накопичення і використання спеціалізованих додатків – ботів, що автоматизують функції, пов’язані з інформуванням, замовленням і виконанням замовлень, реалізацією багатоетапних процесів, окремі етапи яких залежать від різноманітних обставин, подій та особливостей учасників за допомогою можливостей месенджерів соціальних мереж. Описано загальний підхід до створення ботів із використанням формальних моделей, таких як машини станів, логічні моделі й описи бізнес-процесів. У плані реалізації платформи запропоновано практичну реалізацію компоненту, що забезпечує побудову логіки опрацювання користувацьких дій у межах реалізації заданого бізнес-процесу відповідно до специфікації діаграми. Описано приклад використання практичної реалізації компоненту для створення бота.
Description
The article proposes the concept of a platform for the development, accumulation and use of specialized applications – bots that automate functions related to informing, ordering and fulfilling orders, the implementation of multi-stage processes using capabilities of social networks and messenger programs. Individual stages of these processes depend on various circumstances, most important and influential being events and features of participants who are abonents of the said social networks and users of messengers. Differences in such features and circumstances affect complexity, structure and overall composition of the whole application, determining the entire end-to-end flow of the development process. Due to that, creation of the said applications require thorough planning and coherent, thought-out approach to conduction of design work on stages crucial to the whole multistage process. Based on those assumptions, a general approach to creating bots using formal models is described, including usage of state machines, logical models, and descriptions of business processes. Diagram specifications are built based on analysis of business processes to facilitate the conduction of implementation of proposed bot applications. In the platform implementation plan, the practical implementation of the component is proposed, which ensures the construction of the logic for processing user actions within the implementation of the given business process in accordance with the diagram specification. An example of using a practical implementation of a component to create a bot is described to better illustrate peculiarities and features of individual process stages, implementation of bot applications and flow of development as a whole. Development of a platform that is to be composed of such applications is envisioned.
Keywords
боти, математична логіка, управління та підтримка прийняття рішень, оброблення даних у системах реального часу, стаття, bots, mathematical logic, management and summary of results, data processing in real conditions
Citation
Розвиток і реалізація технології створення широкого класу застосувань на зразок чат-ботів на основі формальних моделей / Теленик С. Ф., Новаковський Г., Вовк Є. А., Аносов І. А // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2022. - Т. 5. - С. 97-107. - https://doi.org/10.18523/2617-3808.2022.5.97-107
Collections