054: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Пріоритетні компоненти техногенно-природної дози іонізуючого опромінення населення півдня України
  (2006) Григор'єва, Людмила.; Томілін, Юрій
  Проведено дослідження структури опромінення населення півдня України. Було показано, що пріоритетними складовими є опромінення від природних дэюерел 222Rn (родону) та техногенного 3Н (тритію), що надходить з АЕС.
 • Item
  Визначення важких металів у бентоних екосистемах акваторії Карадазького природного заповідника
  (2006) Ісаєв, Сергій; Левченко, С.
  Виявлено неточності у визначенні вмісту Кадмію у Mitilus Galloprovincialis і Cistoseria crinita морської акваторії Карадазького природного заповідника. Надано нові дані.
 • Item
  Про природно-ландшафтознавче районування
  (2006) Гетьман, В.
  Районування - це упорядкування просторово-суміжних природних систем, подібних за встанов¬ леними критеріями, в індивідуальні або типологічні різномасштабні територіальні одиниці, карто¬ графічно представлені відповідними контурами. На сьогодні — це наукова проблема, що становить цілину для ландшафтознавства, ландшафтної екології, біогеографії тощо. Певний «консерватизм» теоретико-методичних засад та схем районування дав привід вбачати у розвитку цього питання деякий застій. У статті розглядається систематизація природно-ландшафтознавчого районування, пропонуються його критерії та різновиди.
 • Item
  Динаміка активності радіоцезію у водній системі Ташликське водосховище - р. Південний Буг (1999-2004 рр.)
  (2006) Томілін, Юрій; Григор'єва, Людмила.; Ярошенко, Н. В.; Блохін, І.
  У статті описано результати п'ятирічних досліджень питомої активності радіоцезію у воді водних об'єктів, пов'язаних із діяльністю Південно-Української АЕС.
 • Item
  Класифікація екотопів міста Києва
  (2006) Дідух, Яків; Альошкіна, Уляна
  Розроблено класифікацію екотопів міста Києва на основі класифікації EUNIS. Термін «екотоп» запропоновано на означення елементарної класифікаційної одиниці. Створено карту комплексів екотопів Києва за допомогою пакету програм Arclnfo. Визначено площі та співвідношення основних типів екотопів — біотопів, гідротопів, технотопів.