Поверхнево-активні властивості шматів Rhodococcus Erythropolis, Gordonia Rubropertinctus та Acinetobacter Calcoaceticus

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Думанська, Т.
Карпенко, О. В.
Ногіна, Т.
Вільданова-Марцишин, Р.
Підгорський, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено здатність до синтезу поверхнево-активних речовин і склад позаклітинних ліпідів штамів Rhodococcus erythropolis 1MB В-7012, Gordonia rubropertinctus 1MB Ас-5005 та Acinetobacter calcoaceticus 1MB В-7013 — мікробного компоненту препарату «Родойл». Встановлено, щородококи та гордонії утворюють стійкі емульсії типу «олія у воді», а ацинетобактер — нестійку емульсію «вода у олії». При рості на середовищі з гексадеканом у досліджених штамів виявлено досить високі, але менші, ніж на етанолі, значення поверхневого натягу (ПН) супернатанту культуральної рідини (45,0 мН/м — 54,8 мН/м). Більш низькі значення ПН були виявлені у екстрактів позаклітинних ліпідів вказаних культур: 41,1 мН/м (для родококів), 34,1 мН/м (для гордоній) та 42,0 мН/м (для ацинетобактера).
Description
The ability to produce surfactants and the composition of extracellular lipids of strains Rhodococcus erythropolis 1MB B-7012, Gordonia rubropertinctus 1MB Ac-5005 and Acinetobacter càlcoaceticus 1MB B-7013 - microbial components of preparation "Rodoil"-was studied. It is shown that culture broth of rhodococci and gordonia forms stable emulsions of the type «oil in water», and acinetobacter forms unstable emulsion "water in oil". High values of surface tension (ST) of supernatants culture broth (45,0 mN/m - 54,8 mN/m) were observed during growth of investigated strains on hexadecane, but less than on ethanol. More low values ST are revealed for the extracellular lipids extracts of mentioned cultures: 41,1 mN/m (for rhodococcus), 34,1 mN/m (for gordonia) and 42,0 mN/m (for acinetobacter).
Keywords
поверхнево-активна речовина, ацинетобактер, щородокок, гордонія
Citation
Думанська Т. У. Поверхнево-активні властивості штамів Rhodococcus Erythropolis, Gordonia Rubropertinctus та Acinetobacter Calcoaceticus / Т. У. Думанська, О. В. Карпенко, Т. М. Ногіна, Р. І. Вільданова-Марцишин, В. С. Підгорський // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 54 : Біологія та екологія. - С. 35-39.