Про природно-ландшафтознавче районування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Гетьман, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Районування - це упорядкування просторово-суміжних природних систем, подібних за встанов¬ леними критеріями, в індивідуальні або типологічні різномасштабні територіальні одиниці, карто¬ графічно представлені відповідними контурами. На сьогодні — це наукова проблема, що становить цілину для ландшафтознавства, ландшафтної екології, біогеографії тощо. Певний «консерватизм» теоретико-методичних засад та схем районування дав привід вбачати у розвитку цього питання деякий застій. У статті розглядається систематизація природно-ландшафтознавчого районування, пропонуються його критерії та різновиди.
Description
Zoning is regulating of spatial-adjacent natural system, similar for prescribed criteria into individual or typological territorial units of different scale. Cartographically they are represented by corresponding boundaries. For today it is scientific problem that is virgin land for landscape science, landscape ecology, biogeography etc. Certain "conservatism" of theoretical-methodic backgrounds and schemes of zoning gives occasion to see some stagnation in development of this problem. In the article issues of systematization of naturelandscape zoning are considering, its criteria and varieties are proposed. Raised in the article issues are useful for scientists, teachers, geographers, ecologists, biologists.
Keywords
районування, природно-ландшафтознавче, систематизація, різновид
Citation
Гетьман В. І. Про природно-ландшафтознавче райнування / В. І. Гетьман // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Том 54 : Біологія та екологія. - С. 63-66.