Морфологія пилку роду Plantago L. s. 1. (Plantaginaceae Juss. s. str) флори України для цілей спорового-пилкового аналізу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Цимбалюк, З.
Мосякін, Сергій
Безусько, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Наведено результати паліноморфологічного вивчення 14 видів роду Plantago L. s. І. (включаючи Psyllium Mill.) флори України за допомогою світлового та сканувального електронного мікроскопів для цілей спорово-пилкового аналізу. Згідно якісних та кількісних ознак пилку, результати дослід¬ ження представлено в таблиці для визначення викопних пилкових зерен Plantago. Визначення про¬ водиться до групи та підгрупи за основними якісними ознаками, далі виконується із зіставленням комплексу ознак певного виду з пилком інших видів. Встановлено, що у викопному стані можливе визначення пилку Plantago до основних груп видів. За умов доброї збереженості пилку можлива також його видова ідентифікація.
Description
The results of palynomorphological investigations of 14 species of Plantago L. s. I. (incl. Psyllium Mill.) of the flora of Ukraine are reported. The study was performed using light and scanning electron microscopy. According to the quantitative and qualitative characters of pollen, the results of study are presented in the chart for identification of fossil pollen of Plantago species. Identification is possible to the level of group and/or subgroup, according to the main qualitative characters, then by comparison of the complex of pollen characters of species with pollen of other species. It has been shown that in fossil state it is possible to identify pollen grains of Plantago down to the level of main groups of species. If fossil pollen is well preserved, it is even possible to identify species.
Keywords
паліноморфологічне вивчення, флора, пилкове зерно, Plantago
Citation
Цимбалюк З. М. Морфологія пилку роду Plantago L. s. 1. (Plantaginaceae Juss. s. str) флори України для цілей спорового-пилкового аналізу / З. М. Цимбалюк, С. Л. Мосякін, Л. Г. Безусько // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 54 : Біологія та екологія. - С. 24-30.