Кафедра інформатики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 137
 • Item
  Задача Рiк'є для одного модельного рiвняння гiперболiчного типу 4-го порядку
  (2022) Александрович, І.; Ляшко, С.; Ляшко, Володимир; Ляшко, Н.; Сидоров, В.-С.
  Інтегральні оператори, що переводять довільні Функції в регулярні розв’язки рівнянь гіперболічного типу другого і вищих порядків, застосовані до розв’язування крайових задач. Зокрема, ставиться і розв’язується задача Рік’є для рівняння типу Ейлера-Пуассона-Дарбу 4-го порядку.
 • Item
  Передмова
  (2023) Глибовець, Микола
  У статтях цього випуску розглянуто теоретичні аспекти кібернетики і програмування, а також практичні застосування програмних технологій у галузі сучасної інформатики та прикладної математики. Цей номер є результатом досліджень наших учених і втілює наше прагнення збагатити та розширити горизонти знань у цих стратегічних галузях.
 • Item
  Оптимізаційні задачі для оцінок відносної важливості елементів у методі аналізу ієрархій
  (2023) Стецюк, Петро; Вакуленко, Дмитро; Ляшко, Володимир
  Розглянуто задачу знаходження та задачу коригування коефіцієнтів у матриці попарних порівнянь для елементів методу аналізу ієрархій, де критерієм є мінімізація індексу узгодженості коефіцієнтів (максимального власного числа обернено-симетричної матриці) за обмежень на відхилення від заданих пріоритетів елементів. Наведено розрахунки оптимальних коефіцієнтів в обох задачах для прикладу Т. Сааті, пов’язаного з дослідженням інтенсивності освітлення та закону оберненого квадрата відстані до джерела освітлення. Розглянуто приклад застосування другої оптимізаційної задачі для формування компонентів мультимедійного психомоделювального середовища для підвищення ефективності реабілітації пацієнтів.
 • Item
  Порівняльний аналіз алгоритмів суперроздільної здатності для стиснення зображень
  (2023) Бучко, Олена; Нгуєн, Сан Бинь
  У статті розглянуто підхід до стиснення зображень, який передбачає використання методів суперроздільної здатності. Запропонований підхід має потенціал підвищити візуальну якість відтворення зображень і забезпечити ефективніший результат стиснення порівняно з традиційними методами стиснення. Наведено експериментальну оцінку запропонованого алгоритму на основі FSRCNN, EDSR, Real-ESRGAN мереж суперроздільної здатності з використанням кількісних та якісних показників.
 • Item
  Веббазована система групового розподіленого розроблення програм
  (2023) Давиденко, Андрій; Глибовець, Микола
  У статті описано архітектуру, використані технології створеної веббазованої системи розподіленого розроблення програм з акцентом на ефективне й просте одночасне групове створення тексту програми та її редагування і відлагодження. Впровадження модульної архітектури та механізму збереження вмісту сесій редагування забезпечило злагоджену функціональність компонент системи та ефективну підтримку узгодженості, управління неблокуючим паралелізмом, а також підтримку застосування сторонніх компіляторів та їх інтеграції з вебсистемою для колаборативного редагування. Для зручності спілкування користувачів у системі реалізовано чат. Вагомим доробком є підтримка окремих сесій редагування. Також імплементовано механізм прототипування клієнтських вебзастосунків, що дає змогу розробникам вебзастосунків швидко перевірити коректність програмного коду або верстки вебсторінки і поділитися цим з іншими розробниками. Коротко представлено сфери застосування системи і подальшого вдосконалення.
 • Item
  Системи оброблення неструктурованої мультимедійної інформації
  (2023) Пухальський, Богдан; Кирієнко, Оксана
  У роботі представлено огляд систем пошуку зображень і методів, які використовують для вирішення проблем комп’ютерного зору. У першій частині увагу зосереджено на потребах користувачів і вимогах до систем пошуку зображень, після чого розглянуто наявні системи, як-от Google Photos, Apple Photos, Amazon Photos, Microsoft Photos і Flickr, оцінено їхні переваги та недоліки та обговорено запропоновані шляхи вирішення виявлених недоліків. Детально проаналізовано запропоновані методи комп’ютерного зору, зокрема виявлення об’єктів (облич) і текстовий опис зображень.
 • Item
  Emotional Experiences and Psychological Well-Being in 51 Countries During the COVID-19 Pandemic
  (2024) Sun, Rui; Balabanova, Alisa; Bajada, Claude Julien; Liu, Yang; Kriuchok, Mariia; Voolma, Silja-Riin; Đurić, Mirna; Mayer, Claude-Hélène; Constantinou, Maria; Chichua, Mariam; Li, Chengcheng; Foster-Estwick, Ashley; Borg, Kurt; Hill, Carin; Kaushal, Rishabh; Diwan, Ketaki; Vitale, Valeria; Engels, Tiarah; Aminudin, Rabiah; Ursu, Irina; Fadhlia, Tengku Nila; Wu, Yi-jung; Sekaja, Lusanda; Hadchity, Milad; Deak, Anita; Sharaf, Shahira; Figueras, Pau; Kaziboni, Anthony; Whiston, Aoife; Ioumpa, Kalliopi; Montelongo, Alfredo; Pauw, Lisanne; Pavarini, Gabriela; Vedernikova, Evgeniya; Van Vu, Tuong; Nummenmaa, Lauri; Cong, Yong-Qi; Nikolic, Milica; Olguin, Andrea; Hou, Wai Kai; Israelashvili, Jacob; Koo, Hyunjin; Khademi, Samaneh; Ukachukwu, Chinwendu; Juma, Damian Omari; Kamiloğlu, Roza; Makhmud, Akerke; Lunga, Peter Sigurdson; Rieble, Carlotta; Rizwan, Muhammad; Helmy, Mai; Vuillier, Laura; Manokara, Kunalan; Quezada, Enzo Cáceres; Tserendamba, Delgermend; Yoshie, Michiko; Du, Amy; Philip-Joe, Kumba; Kúld, Pála Björk; Damani, Kalifa; Osei-Tutu, Annabella; Sauter, Disa
  The COVID-19 pandemic presents challenges to psychological well-being, but how can we predict when people suffer or cope during sustained stress?Here,we test the prediction that specific types of momentary emotional experiences are differently linked to psychological well-being during the pandemic. Study 1 used survey data collected from 24,221 participants in 51 countries during the COVID-19 outbreak. We show that, across countries, wellbeing is linked to individuals’ recent emotional experiences, including calm, hope, anxiety, loneliness, and sadness. Consistent results are found in two age, sex, and ethnicity-representative samples in the United Kingdom (n= 971) and the United States (n= 961) with preregistered analyses (Study 2). A prospective 30-day daily diary study conducted in the United Kingdom (n= 110) confirms the key role of these five emotions and demonstrates that emotional experiences precede changes in well-being (Study 3). Our findings highlight differential relationships between specific types of momentary emotional experiences and well-being and point to the cultivation of calm and hope as candidate routes for well-being interventions during periods of sustained stress.
 • Item
  Експертне експрес-оцінювання впливу тепломасообмінних процесів на залишковий ресурс корпуса реактора ВВЕР-1000 через окрихкення його металу
  (2022) Попов, В’ячеслав; Мілейковський, Віктор; Тригуб, Олександр
  Реактор ВВЕР-1000 експлуатується на 13-ти з 15-ти наявних енергоблоках атомних станцій України (АЕС). Забезпечення тривалої та безпечної експлуатації таких реакторів є основою для надійної роботи всіх 13 українських енергоблоків АЕС і гарантом енергетичної безпеки України. Визначальним та головним фактором, що впливає на безпеку й належний залишковий ресурс корпусу реактора ВВЕР-1000, є радіаційне окрихкення реакторної сталі в умовах нестаціонарного тепломасообміну в реакторі. Наслідки радіаційного окрихкення реакторної сталі негативно проявляються при аварійних ситуаціях з охолодженням активної зони. Сам цей процес – радіаційне окрихкення – накопичується постійно й поступово. Тому важливо вести його моніторинг шляхом періодичного поточного експрес-оцінювання крихкої міцності корпуса реактору ВВЕР-1000, особливо в умовах змінного теплового режиму. Отже, актуальним є використання розрахункових експрес-методів періодичної оцінки крихкої міцності корпусу реактору ВВЕР-1000 з гарантованим забезпеченням належної точності. При цьому ефективність підходу підкріплюється невисокими витратами ресурсів – інженерного персоналу, швидким та відносно спрощеним використанням обчислювальної техніки і програмних засобів. Як приклад і підтвердження застосовності запропонованого підходу виконано експертне експрес-оцінкювання крихкої міцності й залишкового ресурсу корпусу реактора енергоблоку № 1 Південно-Української АЕС. При цьому враховано фактичні та паспортні характеристики його металу.
 • Item
  Speech audio modeling by means of causal moving average equipped gated attention
  (2022) Ivaniuk, Andrii
  In the paper we compare different attention mechanisms on the task of audio generation using unsupervised approaches following previous work in language modeling. It is important problem, as far as speech synthesis technology could be used to convert textual information into acoustic waveform signals. These representations can be conveniently integrated into mobile devices and used in such applications as voice messengers or email apps. Sometimes it is difficult to understand and read important messages when being abroad. The lack of appropriate computer systems or some security problems may arise. With this technology, e-mail messages can be listened quickly and efficiently on smartphones, boosting productivity. Apart from that, it is used to assist visually impaired people, so that, for instance, the screen content can be automatically read aloud to a blind user. Nowadays, home appliances, like slow cookers can use this system too for reading culinary recipes, automobiles for voice navigation to the destination spot, or language learners for pronunciation teaching. Speech generation is the opposite problem of automatic speech recognition (ASR) and is researched since the second half of the eighteen’s century. Also, this technology also helps vocally handicapped people find a way to communicate with others who do not understand sign language. However, there is a problem, related to the fact that the audio sampling rate is very high, thus lea,ding to very long sequences which are computationally difficult to model. Second challenge is that speech signals with the same semantic meaning can be represented by a lot of signals with significant variability, which is caused by channel environment, pronunciation or speaker timbre characteristics. To overcome these problems, we train an autoencoder model to discretize continuous audio signal into a finite set of discriminative audio tokens which have a lower sampling rate. Subsequently, autoregressive models, which are not conditioned on text, are trained on this representation space to predict the next token, based on previous sequence elements. Hence, this modeling approach resembles causal language modeling. In our study, we show that unlike in the original MEGA work, traditional attention outperforms moving average equipped gated attention, which shows that EMA gated attention is not stable yet and requires careful hyper-parameter optimization.
 • Item
  Передмова
  (2022) Глибовець, Микола
  Передмова до видання Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. Т. 5. (2022).
 • Item
  Специфікація процедурної мови програмування
  (2022) Проценко, Володимир
  Розглянуто процедурну мову програмування, об’єкти якої – цілі змінні й процедури. Оператори мови – присвоєння, введення, виведення, умовний, циклу і блок. Головне призначення блоку – введення локальних цілих змінних і процедур. Процедура має параметри і тіло – оператор. Обчислює процедуру оператор виклику, аргументи якого цілі змінні. Наведено повну формальну специфікацію мови. На основі специфікації побудовано інтерпретатор мови програмування.
 • Item
  Використання доповненої реальності для візуалізації архітектур програмних модулів
  (2022) Франків, Олександр
  У статті описано створений програмний комплекс ADAR для статичного аналізу програмного коду з подальшим створенням тривимірної моделі для візуалізації засобами доповненої реальності. Комплекс має природне для людини подання, що дає змогу на інтуїтивному рівні ефективно аналізувати складність зв’язків між різними частинами програмного коду, які виступають критерієм визначення зв’язності, зв’язаності або крихкості компонента.
 • Item
  Реалізація чат-ботів із поведінкою, що керується скінченним автоматом, у графічному конструкторі
  (2022) Гулаєва, Наталія; Кобєлєв, Михайло
  Окреслено основні методи використання скінченних автоматів (СА) для моделювання й програмної реалізації поведінки об’єктів різної природи. Як приклад інтерактивної програми розглянуто чат-боти: основні поняття, методи класифікації, способи реалізації. Запропоновано розширення СА для моделювання поведінки текстового чат-бота, побудованого на правилах. Дано короткий огляд методів перетворення СА на програмний код у різних парадигмах програмування. Запропоновано динамічний підхід для виконання такого перетворення, зі збереженням специфікації СА в базі даних. Розроблено графічний конструктор, який дає змогу створювати модель чат-бота, базованого на правилах, у вигляді скінченного автомата та виконує трансформацію побудованої моделі для безпосереднього використання в месенджер-платформі Telegram.
 • Item
  Система захисту рухомих об'єктів із використанням GPS/GSM-модулів та радіопротоколу
  (2022) Гороховський, Семен; Алєксєєв, Антон
  Розглянуто проблему захисту та охорони на прикладі рухомого об’єкта – велосипеда, з використанням GSM- і GPS-модулів. Показано основні особливості наявних систем у цій сфері, їхні переваги й недоліки. Наведено переваги використання радіопротоколу для захисту велосипедів. Розроблено модель системи, що відповідає потребам користувача.
 • Item
  Information system assessment of the creditworthiness of an individual
  (2022) Nahirna, Alla; Chumachenko, Oleksandra; Pyechkurova, Olena
  Nowadays enterprise information systems of banks provide modules for calculating creditworthiness of the business. Such systems are complex and it is difficult to maintain and develop them. Moreover, it requires the involvement of large teams. In addition, systems are complicated to change and update in accordance with changes in current legislation. From another point of view, demand for consumer loans is high, and creating a separate module for calculating the creditworthiness of an individual is appropriate in case of increasing the adaptability to changes and updates of the system. Calculating the creditworthiness of an individual is relevant not only for the banking system, but also for other spheres such as logistics and marketing. The work describes the created information system for calculating the creditworthiness of an individual, which calculates the class of the borrower based on data from credit history, credit rating, quality characteristics, financial indicators of the person and characteristics of the credit transaction. The use of the Asp.Net Core platform and the Vue.js framework to build a software module that can be used both independently and easily integrated into other corporate systems is demonstrated. In this work the major steps of designing and developing the system are described.
 • Item
  Аналіз і синтез технологій класифікації текстової інформації
  (2022) Кузнєцов, Владислав; Крак, Юрій; Ляшко, Володимир; Касянюк, Веда
  Розглянуто задачу якісного аналізу процесу перетворення текстової інформації на набір ознак і відповідно перетворення цих ознак на набір, зручний для візуального аналізу. Розглянуто структуру типової технології з аналізу текстової інформації та визначено її основні елементи. Детально наведено опис кожного елементу технології аналізу та класифікації текстової інформації із залученням методів класифікації та групування ознак. Проведено експериментальні випробування окремих компонентів цієї технології.
 • Item
  Класифікація конфіденційних зображень із використанням нейронного хешу
  (2022) Бучко, Олена; Нгуєн, Сан Бинь
  Запропоновано підхід із застосуванням нейронного хешу для розв’язання задачі класифікації конфіденційних зображень. Головна ідея алгоритму полягає у пошуку схожих зображень – таких, що слугуватимуть взірцем для визначення класів. Алгоритм використовує хеш-коди, що дає змогу забезпечити приватність світлин користувачів. Розглянуто псевдоадаптивність мережі.
 • Item
  Розпізнавання вільних місць для паркування автомобілів із використанням глибинного навчання
  (2022) Крещенко, Тарас; Ющенко, Юрій
  У роботі розглянуто проблему паркування у великих містах, запропоновано систему розпізнавання вільних місць на паркувальних майданчиках із використанням комп’ютерного зору. Розроблено алгоритм визначення зайнятості паркомісць і архітектуру системи. Розглянуто можливі проблеми під час навчання моделі комп’ютерного зору для побудови подібних систем.
 • Item
  Трансдисциплінарна інформаційно-аналітична платформа підтримки процесів оцінювання
  (2022) Горборуков, Вячеслав; Франчук, Олег; Приходнюк, Віталій; Кирієнко, Оксана
  У статті йдеться про створену комп’ютерну систему – інформаційно-аналітичну платформу, що забезпечує ефективну роботу експертів (членів журі) під час перегляду та оцінювання науково-дослідницьких матеріалів, які виносять на захист учасники інтелектуальних конкурсів. Систему розгорнуто на базі інтерактивного документа, що являє собою варіант онтологокерованої системи, а її роботу проілюстровано на прикладі конкурсу-захисту Малої академії наук України.
 • Item
  Двоетапна транспортна задача з невідомими потребами споживачів
  (2022) Стецюк, Петро; Хом'як, Ольга; Ляшко, Володимир
  Досліджено математичну модель двоетапної транспортної задачі з невідомими потребами споживачів та заданими їхніми нижніми й верхніми межами. Її частковим випадком є класична двоетапна транспортна задача, яка визначає найбільш економічний план перевезення продукції від постачальників до споживачів через проміжні пункти. Наведено умови сумісності систем лінійних обмежень відповідних задач лінійного програмування. Розглянуто модельну задачу оптимального розбиття множини та наведено результати обчислювальних експериментів із використанням солвера Gurobi.