021: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Контроль якості роботи опитувальної мережі інтерв'юерів
  (2003) Рибалко, Т.; Харченко, Н.
  Статтю присвячено проблемі організації та реалізації контролю якості роботи опитувальної мережі інтерв 'юерівуході проведення соціологічних і маркетингових досліджень. Розглядається питання місця та значення системи контролю якості роботи інтерв'юерів на польовому етапі реалізації дослідження, висвітлюються можливі стратегії розгортання контролю та методи запобігання і виявлення фальсифікацій, які допускають інтерв'юери під час проведення дослідження.
 • Item
  Умови процесу соціалізації дітей із функціональними обмеженнями, вихованців резидентних установ
  (2003) Яскал, Л
  Статтю присвячено проблемам соціалізації дітей із функціональними обмеженнями, які виховуються в резидентних установах. Вона містить результати соціологічного дослідження, метою якого було формування індикаторів процесу соціалізації та виявлення його стану в спеціалізованих школах-інтернатах.
 • Item
  Аналіз впливу різних вимірів соціальної структури (класової, стратифікаційної, регіональної та структурної локалізації) на електоральні схильності населення України
  (2003) Большов, Є.
  У статті викладено результати аналізу впливу різних вимірів соціальної структури (класової, стратифікаційної, регіональної та структурної локалізації) на електоральні схильності населення України, а саме на наміри голосування в дихотомії «за лівих» — «за інших кандидатів у Президенти». Аналізуються дані загальнонаціональних репрезентативних досліджень Київського міжнародного інституту соціології «Соціальні очікування» й «Думки та погляди населення України». Метою аналізу є з 'ясування того, який саме вимір соціальної структури має найбільший вплив на електоральні схильності населення України.
 • Item
  Зв'язок інтелектуальної гнучкості з професійною самостійністю в Україні (1996 р.)
  (2003) Петренко, Т.
  У статті викладено результати аналізу зв 'язку між професійною самостійністю людини та її інтелектуальною гнучкістю, здійсненого на даних дослідження Київського міжнародного інституту соціології 1996 року «Особистість та соціальні структури в умовах радикальних соціальних змін». Ця робота є другим дослідженням впливу соціальної структури на особистість в Україні, проведеним із застосуванням методологічного підходу, розробленого в 1960-х роках американським соціологом Мелвіном Коном та його колегами. Метою роботи є підтвердження або спростування результатів щодо зв 'язку між професійною самостійністю та інтелектуальною гнучкістю, отриманих в Україні в 1993 році.
 • Item
  Світовий досвід вимірювання межі бідності
  (2003) Бродська, С.
  Статтю присвячено порівнянню різноманітних методологічних підходів до вимірювання бідності. Розглядаються поняття абсолютної та відносної бідності. Підходи структуруються відповідно до прямих, непрямих та комбінованих методів отримання даних, наводяться приклади вимірювання бідності в ЄС, США та країнах, що розвиваються. Особливо наголошується на обмеженості вимірювання бідності лише за економічними показниками й доцільності застосування багатовимірного критерію як у розвинутих країнах, так і тих, що розвиваються.
 • Item
  Соціально-політичні проблеми очима сучасної молоді
  (2003) Бондар, Вікторія
  У статті наведено деякі результати дослідження проблем сучасної молоді. Увагу насамперед звернено на ставлення молоді до соціально-політичних структур, корупції, політичних напрямків, економічної системи та відносин між державою й громадянами.
 • Item
  Порівняльний аналіз концепцій постіндустріального та інформаціного суспільства (Деніел Белл, Валерій Хмелько)
  (2003) Пукіш, Ю.
  У статті робиться спроба порівняльного аналізу концепцій постіндустріального суспільства Деніела Белла та інформаційного суспільства Валерія Хмелька, теоретичним джерелом яких вважається марксизм. Постіндустріальне суспільство Беллом трактується як «суспільство, що грунтується на знаннях» - при цьому підкреслюється важливість наукового, і перш за все теоретичного, знання як основи майбутньої соціальної структури. У концепції Хмелька розглядається домінанта суспільного виробництва інформаційного суспільства - інформація як продукт творчої діяльності людини, яка й визначатиме і конструюватиме решту сфер майбутнього суспільного буття. Обидві аналізовані концепції не дають чіткої відповіді на поставлену проблему, пропонуючи натомість певний теоретично необмежений спектр можливих варіантів розвитку подій у межах парадигми суспільства інформації.
 • Item
  Час та поняття "часу/простору" у теорії структурації Ентоні Гідденса
  (2003) Осипчук, А
  У статті аналізуються концепції часу та «часу/простору» в теорії структурації Гідденса, Наголошується важливість та евристична перспективність використання розробленої концепції «часу/простору» як окремого підходу. В той же час у статті обґрунтовується проблематичність теорії структурації з точки зору сприйняття в ній часу та висвітлюються внутрішні протиріччя в засадничих поняттях теорії структурації, до яких призводить таке тлумачення поняття часу.
 • Item
  Соціокультурні чинники формування "емоційного поля" національної свідомості
  (2003) Міщенко, М.
  Статтю присвячено дослідженню емоційної складової національної свідомості, характеру впливу цієї складової на перебіг суспільних процесів. Автор показує, що у кожному суспільстві виробляються певні емоційні стереотипи реагування на суспільні події, які закріплюються соціокультурними нормами. З цього погляду в статті також здійснено аналіз процесів, які відбуваються в українському суспільстві.
 • Item
  Party system and public discourse: the hungarian semi-loyal parties
  (2003) Bozoki, Andrea; Kriza, B.
  У статті здійснено аналіз діяльності напівлояльних партій, який грунтується на матеріалі угорської політики. Автори звертаються до такої проблеми: як розвиваються ті напівлояльні партії, які беруть повноцінну участь у демократичному процесі? Вони доводять, що, незважаючи на політичну маргіналізацію, напівлояльні партії мають суттєвий вплив на публічний дискурс.
 • Item
  Theory and practice in the study of globalization
  (2003) Sklair, L.
  Стаття вирізняє три конкурентні підходи до глобалізації, а саме: інтернаціональний (зосереджений на державі), транснаціональний (глобалізація як проект світової історії, в рамках якого відбувається боротьба капіталістичного та інших підходів) та глобалістський (капіталістична глобалізація як більш-менш завершений та необоротний проект неоліберального капіталізму).
 • Item
  Development of ideology and ideology of development: contemporary Ukraine from the perspective of sociology of development and modernization
  (2003) Kutuev, Pavlo
  Post-Leninist societies in general and Ukraine in particular are facing a challenge of reformulating their respective ideologies of development in terms of liberal democracy and capitalism. The article provides a sociological analysis of the dynamic of the ideology of development in Ukraine as it is viewed by major social / political forces and its impact on a vision of Ukrainian developmental project. The mode of interaction among ideal-typically defined approaches to the ideology of development is conceptualized as a conflicting and mutually exclusive one. This has resulted in the formation of partisan and partial ideologies of development incapable of incorporating relevant insights suggested by other approaches. The novelty of the article is in its analysis of the ideology of development in terms of the equity, efficiency and participation. It is argued that the project of development under current circumstances cannot be reduced to economic growth and should be accompanied by institution building in the realm of political and civil societies as well as social welfare. The emergence successful implementation of the ideology of development in the post-Leninist Ukraine depends on its major political actors' ability to promote - instead of circumscribing - the creative potential of democracy.