Порівняльний аналіз концепцій постіндустріального та інформаціного суспільства (Деніел Белл, Валерій Хмелько)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Пукіш, Ю.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті робиться спроба порівняльного аналізу концепцій постіндустріального суспільства Деніела Белла та інформаційного суспільства Валерія Хмелька, теоретичним джерелом яких вважається марксизм. Постіндустріальне суспільство Беллом трактується як «суспільство, що грунтується на знаннях» - при цьому підкреслюється важливість наукового, і перш за все теоретичного, знання як основи майбутньої соціальної структури. У концепції Хмелька розглядається домінанта суспільного виробництва інформаційного суспільства - інформація як продукт творчої діяльності людини, яка й визначатиме і конструюватиме решту сфер майбутнього суспільного буття. Обидві аналізовані концепції не дають чіткої відповіді на поставлену проблему, пропонуючи натомість певний теоретично необмежений спектр можливих варіантів розвитку подій у межах парадигми суспільства інформації.
Description
This article is an attempt to compare and analyze concepts of post-industrial society by Daniel Bell and information-oriented society by Valeriy Khmelko, whose concept is believed to be attributed to the Marxism legacy. Post-industrial society is interpreted by Daniel Bell as a society «founded on knowledge», where the scientific knowledge, especially its theoretical aspect, is considered as foundation for the imminent social structure. The Khmelko s concept focuses on the societal production as a dominant power of the information-oriented society, while information is considered as a product of human creative activity, that will determine and structure other spheres of the forthcoming societal existence. Both concepts, analyzed in the article, do not give a straightforward answer for the question put, offering instead a certain theoretically unlimited spectrum of the possible development directions in the network of the information-oriented society paradigm.
Keywords
інформаційне суспільство, марксизм, парадигми суспільства інформації
Citation
Пукіш Ю. Я. Порівняльний аналіз концепцій постіндустріального та інформаціного суспільства : (Деніел Белл, Валерій Хмелько) / Ю. Я. Пукіш // Наукові записки НаУКМА : Соціологічні науки. - 2003. - Т. 21. - C. 36-41.