Соціокультурні чинники формування "емоційного поля" національної свідомості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Міщенко, М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено дослідженню емоційної складової національної свідомості, характеру впливу цієї складової на перебіг суспільних процесів. Автор показує, що у кожному суспільстві виробляються певні емоційні стереотипи реагування на суспільні події, які закріплюються соціокультурними нормами. З цього погляду в статті також здійснено аналіз процесів, які відбуваються в українському суспільстві.
Description
This article is dedicated to the study of emotional component of national consciousness, nature of this component's influence on a development of social processes. As author demonstrates, emotional stereotypes of responding to the social events shaped in every society are consolidated by socio-cultural norms. The processes that take place in Ukrainian society are also analyzed from this standpoint.
Keywords
національна свідомість, емоційна складова, емоційні стереотипи реагування
Citation
Міщенко Михайло Дмитрович. Соціокультурні чинники формування "емоційного поля" національної свідомості / М. Д. Міщенко // Наукові записки НаУКМА : Соціологічні науки. - 2003. - Т. 21. - C. 27-31.