029: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Екологічна економіка - від доктрини до політики
  (2004) Вовк, В.
  Домінуюча наукова парадигма класичної економіки заснована на припущеннях, які не відповідають сучасному етапові розвитку людства. Екологічна економіка базована на іншому, більш комплексному підході до економічної діяльності людей у контексті її взаємозв 'язків з природним середовищем та людськими спільнотами. Цей новий міждисциплінарний підхід інтегрує економічні, екологічні та соціальні аспекти господарської діяльності людини. Сучасний світ переходить від ери, в якій обмежувальним фактором був капітал, створений людиною, до ери, в якій обмежувальним фактором стає природний капітал, що залишився. Прибічники екологічної економіки пропонуютьпровести екотрудову податкову реформу, яка полягає у перенесенні бази оподаткування з пра- ці й доходу на ресурсопотік. У країнах Європи впровадження такої реформи вже почалося. Для України це чи не єдина можливість реструктурувати свою ресурсоємну економіку у соціальна корисний спосіб.
 • Item
  Літієві джерела струму як забруднювачі довкілля
  (2004) Шелешко, Є.; Ісаєв, Сергій
  На прикладі літієвих джерел струму обговорюються негативні наслідки ігнорування факторів небезпеки для наших громадян й усього довкілля під час імпорту сучасної продукції.
 • Item
  Правові аспекти екологічного менеджменту на Харківському державному комбінаті хлібопродуктів
  (2004) Войтенко, Ю.; Осадча, О.
  З 'ясовано основні технологічні процеси, джерела та фактори забруднення комбінату, типи відходів і можливі шляхи їх утилізації. Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють екологічні аспекти роботи даного підприємства. Підтверджено відповідність діяльності менеджменту підприємства вимогам екологічного законодавства України.
 • Item
  Прогнозування та керування якістю поверхневого стоку за допомогою імітаційного математичного моделювання
  (2004) Лаврик, Володимир; Скуратівська, Інна
  Статтю присвячено вивченню математичної моделі кінетики трансформації у воді легкоокислюваної органічної речовини й динаміки розчиненого у воді кисню з урахуванням процесів розбавлення і водообміну. На основі результатів імітаційного моделювання побудовано алгоритм регулювання якості поверхневого стоку.
 • Item
  Проблема алкогольної залежності й оцінка перспективи використання антиалкогольного мікробного препарату "Алкопон" в Україні
  (2004) Карпенко, В. І.; Криштаб, Т.; Стогній, Н.; Малашенко, Ю.
  У статті розглянуто проблему алкогольної залежності в Україні та світі і показано, що ситуація вже набула загрозливих масштабів і може призвести до виродження української нації; отже, це питання підноситься на рівень національної безпеки. Розглянуто стадії перебігу алкогольної залежності, представлено сучасні наукові уявлення про механізм виникнення й розвиток алкогольної залежності. Описано існуючі лікарські препарати, їх переваги та недоліки. Представлено нову наукову біотехнологічну розробку антиалкогольного препарату «Алкопон» для лікування хворих від алкогольної залежності та показано лікувальну й економічну перспективність упровадження цього препарату.