Екологічна економіка - від доктрини до політики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Вовк, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Домінуюча наукова парадигма класичної економіки заснована на припущеннях, які не відповідають сучасному етапові розвитку людства. Екологічна економіка базована на іншому, більш комплексному підході до економічної діяльності людей у контексті її взаємозв 'язків з природним середовищем та людськими спільнотами. Цей новий міждисциплінарний підхід інтегрує економічні, екологічні та соціальні аспекти господарської діяльності людини. Сучасний світ переходить від ери, в якій обмежувальним фактором був капітал, створений людиною, до ери, в якій обмежувальним фактором стає природний капітал, що залишився. Прибічники екологічної економіки пропонуютьпровести екотрудову податкову реформу, яка полягає у перенесенні бази оподаткування з пра- ці й доходу на ресурсопотік. У країнах Європи впровадження такої реформи вже почалося. Для України це чи не єдина можливість реструктурувати свою ресурсоємну економіку у соціальна корисний спосіб.
Description
The dominant classical economics paradigm uses the fundamental for its theory conditions which fail at the present stage of the human development. Ecological Economics offers another, a more complex view on the human economic activity in the frameworks of its relationships with the environment and communities. This is a new interdisciplinary approach, which integrates economic, ecological and social aspects of the human economic activity. The modern world is moving from the era, where the limiting factor was capital created by a human, to the era, where the natural capital becomes a limiting factor. Ecological Economic offers to implement an ecolabor tax reform, which implies the tax shift from labor and income to resource throughput. European countries have started successfully implement such reform. For Ukraine it might be the only way to restructure its resource intensive economy in a socially useful way.
Keywords
екологічні економіка, економічна діяльність людей, природний капітал, екотрудова податкова реформа, ресурсоємна економіка, ecological economics, політекономіка
Citation
Вовк, В. І. Екологічна економіка - від доктрини до політики / В. І. Вовк // Наукові записки НаУКМА : Біологія та екологія. - 2004. - Т. 29. - С. 65-74.