Особливості імунної відповіді мишей на антигени непатогенних коринебактерій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Фуртат, Ірина
Михальський, Леонід
Зубарєва, А.
Ткачова, Д.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті наведено результати дослідження антигенних властивостей деяких видів непатогенних коринебактерій, що характеризуються R- та S-формою колоній. Апробовано три різні схеми імунізації та отримано високоактивні імунні сироватки, специфічні до інтактних клітин Corynebacterium terpenotabidum УКМАс-610Тиn, Corynebacterium flavescens УКМАс-611Тиn, Corynebacterium ammoniagenes УКМ Ac-732Тиn, Corynebacterium vitaeruminis УКМ Ac-718Tun, Corynebacterium variabile УКМ Ac-717Тиn Corynebacterium glutamicum УКМ Ас-733 і Corynebacterium sp. УКМ Ас-719. Найбільш ефективною виявилась схема імунізації, у якій використано штами С. terpenotabidum УКМ Ас-610Тиn і С. flavescens УКМАс-611Тиn, що характеризуються R-формою, та С. variabile УКМАс-717Тиn (S-форма). Встановлено, що види непатогенних коринебактерій відрізняються один від одного за ступенем імуногенності. З'ясовано, що штами С. variabile УКМ Ас-717Тиn та С. vitaeruminis УКМ Ас-718Тиn були найбільш імуногенними, тоді як найменш імуногенним виявився штам С. ammoniagenes УКМ Ас-732Тиn.
Description
There are results of research into antigenic properties for some non-pathogenic corynebacteria species, which have R- and S- colony s types, in this article. We have approved three different immunization schemes and have taken highly active intact Corynebacterium terpenotabidum УКМAc-610T, Corynebacteriumflavescens УКМ Ac-611T, Corynebacterium ammoniagenes УКМ Ac-732T, Corynebacterium vitaeruminis УКМ Ac-718T, Corynebacterium variabile УКМАс-ІІТ1, Corynebacterium glutamicum УКМАс-733 and Corynebacterium sp. УКМ Ac-719 cells specific immune serums. Scheme of immunization, in which C. terpenotabidum УКМ Ac-610T, C.flavescens У KM Ac-611T strains (R-form), andC. variabile УКМАс-717Т strain (S-form) were used, became the most effective. It has been proved that species of non-pathogenic corynebacteria differ by the degree ofimmunogenicity between each other. We have established that C. variabile УКМАс-717T and C. vitaeruminis У KM Ac-718T strains were the most immunogenic, whereas the least immunogenic was C. ammoniagenes УКМ Ac-732T strain.
Keywords
імунітет, антигенні властивості, непатогенні коринебактерії, імунізація, високоактивні імунні сироватки, Corynebacterium terpenotabidum, дослідження, research, antigenic properties, non-pathogenic corynebacteria species
Citation
Особливості імунної відповіді мишей на антигени непатогенних коринебактерій / І. М. Фуртат, Л. О. Михальський, А. В. Зубарєва, Д. Л. Ткачова // Наукові записки НаУКМА : Біологія та екологія. - 2004. - Т. 29. - С. 8-14.