121 Інженерія програмного забезпечення

Permanent URI for this collection

Освітня програма: "Інженерія програмного забезпечення"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 50
 • Item
  Побудова багаторівневого веб-застосування на платформі Amazon Web Services(AWS)
  (2022) Гаращук, Д.; Черкасов, Дмитро
  Метою роботи є створення новинного сервісу на платформі AWS.
 • Item
  Розробка мобільного додатку для системи автоматизованого поселення до гуртожитку
  (2022) Ксенофонтова, Софія; Франків, Олександр
  Результатом написання даної курсової роботи є MVP додаток DMS, що являє собою мобільний клієнт однойменної системи автоматизованого поселення до гуртожитків, яка до цієї роботи мала лише веб клієнт, для ОС iOS. З реалізованою можливістю аутентифікації користувача через Microsoft Authentification Library МSAL, надсиланням Push Notification користувацьких сповіщень за допомогою Firebase Cloud Messaging. Реалізований проєкт складається з Xcode репозиторію, що представлений на GitHub.
 • Item
  Обчислення оберненої матриці на суперкомп’ютері
  (2022) Молодцов, Філліп; Сідько, Алла
  У данній роботі розглядається алгоритм обчислення приєднаної матриці для знаходження оберненої матриці. Найбільше уваги приділено розробці багатопроцесорної програми з метою вирішення даної задачі, на основі блочного алгоритму. Результатом роботи є імплементація вищезгаданого алгоритму за допомогою засобів стандартної бібліотеки Java та в системі динамічного децентралізованого управління завданнями DAP. Були проведені експерименти та зроблено висновки щодо роботи програми та майбутніх вдосконалень.
 • Item
  Інтегрована система керування адресним простором IP-мережі підприємства
  (2022) Поліщук, Ю.; Черкасов, Дмитро
  У даній роботі розглядаються основні принципи побудови інтегрованих систем керування адресним простором (IPAM) та описується процес розробки власного IPAM-сервісу.
 • Item
  Розробка Web застосунку для пошуку тварин з притулків з можливістю публікації знайдених приватними особами
  (2022) Рибак, Володимир; Борозенний, Сергій
  Головними задачами даної роботи є об’єднання притулків України в одну систему пошуку безпритульних тварин, а також надання можливості додавати тварин користувачами сомотужки, що може забезпечити початок нової системи пошуку господаря, при якій не буде потрібно одразу здавати тварину в притулок, перекладаючи всі задачі та відповідальність на волонтерів. У роботі представлено аналіз предметної області: основних відомостей про безпритульних тварин та стан притулків в Україні. Описані технічні відомості та процес розробки Web сервісу.
 • Item
  Застосування алгоритму SAM до задачі детекції об’єктів
  (2022) Старовойт, А.; Швай, Надія
  У процесі написання курсової роботи було натреновано нейронну мережу YOLOv3 використовуючи алгоритм оптимізації SAM на даних PascalVOC. Порівняно результати та якість знаходження об’єктів алгоритму. Досліджено тему детекції об’єктів та нейронних мереж. Отримано підтвердження дієвості алгоритму SAM для задачі детекції об’єктів.
 • Item
  Дослідження технологій розподілених обчислень
  (2022) Янкін, Ігор; Гречко, Анастасія
  У даній курсовій роботі досліджено існуючі технології розподілених обчислень, що дозволяють об’єднати декілька пристроїв для вирішення складних задач з використанням обчислювальних потужностей задля пришвидшення виконання розрахунків. Проаналізовано найпопулярніші та найбільш поширені реалізації, що дозволяють виконувати розподіленні обчислення та є актуальними станом на 2022 рік. Розглянуто їх переваги, недоліки та особливості. Проведено практичні випробування на обраних фреймворках для того, щоб підтвердити або спростувати твердження, висунуті у теоретичній частині. Отримані результати ретельно проаналізовано та на основі цього зроблено висновки стосовно використаних у роботі технологій.
 • Item
  Розробка Web застосунку для пошуку тварин з притулків з можливістю публікації знайдених приватними особами
  (2022) Рибак, Володимир; Борозенний, Сергій
  Головною метою даної курсової роботи є створення Web застосунку для забезпечення зручного пошуку тварин з притулків задля спрощення шляху отримання безпритульних тварини у свою сім'ю. Не у всіх притулків наразі є можливість створювати і підтримувати діджіталізацію, але таке об'єднання притулків дасть можливість забезпечувати і підтримувати єдиний сервіс серед усіх притулків України.
 • Item
  Інтегрована система керування адресним простором IP-мережі підприємства
  (2022) Поліщук, Ю.; Черкасов, Дмитро
  У даній роботі розглядаються основні принципи побудови інтегрованих систем керування адресним простором (IPAM) та описується процес розробки власного IPAM-сервісу.
 • Item
  Обчислення оберненої матриці на суперкомп’ютері
  (2022) Молодцов, Філліп; Сідько, Алла
  Метою роботи є дослідження та аналіз блочного алгоритму обчислення приєднаної матриці та його реалізація за допомогою структури даних системи DAP, а також проведення експериментів над цією реалізацією.
 • Item
  Розробка мобільного додатку для системи автоматизованого поселення до гуртожитку
  (2022) Ксенофонтова, Софія; Франків, Олександр
  Мета та завданням даної курсової роботи є розробка додатку для платформи iOS для автоматизованого поселення в університетські гуртожитки, в даному конкретному випадку в гуртожитки НаУКМА.
 • Item
  Побудова багаторівневого веб-застосування на платформі Amazon Web Services (AWS)
  (2022) Гаращук, Д.; Черкасов, Дмитро
  Метою роботи є створення новинного сервісу на платформі AWS.
 • Item
  Побудова багаторівневого веб-застосування на платформі Docker-контейнерів
  (2021) Бутенко, Ірина; Черкасов, Дмитро
  Через пандемію COVID-19 напрямок доставки їжі зафіксував колосальний зріст в 2020 році. Згідно з даними із ain.ua в 2021 році швидка доставка готової їжі з ресторанів виросте ще в 3-4 рази за рахунок зростання цифрових сервісів. Зважаючи на вищенаведені факти, для ресторану чи кафе в сучасних реаліях досить актуально мати інтернет-сервіс для доставки їжі. Найпопулярнішою платформою є Docker, тому розробка веб-сервісу для доставки їжі на цій платформі стала темою моєї курсової роботи.
 • Item
  Розробка сайту для інформування громадян та здійснення комунікації з органами місцевої влади ОТГ
  (2021) Чумаченко, Олександра; Гречко, Анастасія
  Мета курсової робити створити ресурс здатний задовольнити потребу зв'язку громадян об'єднаних територіальних громад з місцевою владою щодо питань, пропозицій та отримання інформації про новини та події в режимі онлайн. Результатом даної роботи є функціонуюча платформа для забезпечення зв'язку з місцевою владою, яка дозволяє створювати та редагувати новини і події, подавати звернення, розміщувати петиції та підтримує різні рівні доступу.
 • Item
  Розробка веб-застосування для спільного доступу до документів
  (2021) Коношенко, Сергій; Гречко, Анастасія
  Робота присвячена розробці веб-застосування для спільного доступу та редагування документів. В даній роботі розглянуто основні способи автоматичного вирішення конфліктів під час спільної роботи, а саме алгоритми OT та CRDT. Було розглянуто основі способи взаємодії сервера та клієнта в застосунках у реальному часі, а саме long polling, SSE та WebSockets, їхні переваги та недоліки. Клієнтська частина реалізована на бібліотеці для JavaScript – React. Серверна частина реалізована на програмні платформі Node.js, з використанням модулів Express, ShareDb та нереляційної бази даних MongoDb.
 • Item
  Розробка веб-сайту для підготовки водіїв з використанням HTML5 Web Workers
  (2021) Ровніна, Тетяна; Гречко, Анастасія
  Метою роботи є створення інформаційної веб-системи з необхідною інформацією для підготовки водіїв. В результаті виконання роботи були досліджені теоретичні основи та прикладні підходи до реалізації процесу створення веб-застосувань та використання засобів паралельного програмування на стороні клієнта.
 • Item
  Розробка платформи для організації спільного дозвілля та командних івентів
  (2021) Шкаровська, Наталія; Гречко, Анастасія
  Даною курсовою роботою передбачається розробка платформи для організації спільного дозвілля та командних івентів. Платформа має трирівневу архітектуру, клієнтська частина розроблена на TypeScript за допомогою бібліотеки React; сервер – на мові Python, за допомогою фреймворку Flask, а також SQL-Alchemy для реалізації ORM; використовувалася база даних PostgresSQL. Всі програмні компоненти задеплоєні в хмарний сервіс Heroku та доступні в мережі Інтернет. До даного проекту також було підключено сервіси Google: Map API, Map Autocomplete, Main Service, а також imgbb API для завантаження фото та Elasticsearch для реалізації швидкого пошуку подій. Створений сайт містить увесь функціонал вказаний у вимогах, зокрема зручну пошукову систему подій, функціонал особистого кабінету користувачів та систему управління відвіданими чи організованими подіями. У текстовій частині роботи міститься опис роботи використаних технологій, процеси реалізації основної програми веб-застосунку, технічне завдання, а також інструкція користувача готовою системою.
 • Item
  Розробка нотифікаційного сервісу
  (2021) Смакула, Роман; Глибовець, Андрій
  Робота з створення нотифікаційного сервісу має на меті надати інструмент для надсилання повідомлень усім типам користувачів хмарного застосунку для запису студентів на курсові роботи. Для будь-якого програмного застосунку надзвичайно важливими є його незалежність від сторонніх змін, легкість у розробці, публікуванні, а також у найбільш затратному процесі – підтримці. На всіх цих критеріях був поставлений акцент під час розробки сервісу. Також бралося до уваги можливість витримувати великі навантаження і здатність до розширення. Для розробки розглядалися такі технології як SpringBoot, ActiveMQ, Thymeleaf.
 • Item
  Використання штучного інтелекту в іграх
  (2021) Бойко, Данило; Глибовець, Андрій
  У процесі написання курсової роботи було розглянуто велика кількість ігор, які використовують штучний інтелект, з 1948 року по сьогодення. Також був розроблений штучний інтелект для гри в Тетріс на мові С++.
 • Item
  Використання нейронних мереж при побудові систем машинного перекладу
  (2021) Чередник, Каріна; Глибовець, Андрій
  У даній роботі описуються різні підходи до рішення проблеми машинного перекладу через нейронні мережі. Наводяться кілька інструментів для зручного перегляду результатів тренування моделей та відображення їх структур. Розглядаються різні архітектури мереж. Пояснюються основні моменти написання коду для розробки таких архітектур. Порівнюються результати використання різних моделей та досліджується вплив гіперпараметрів на ці результати. В той час як у якості практичного застосування моделей, що розглядаються, пропонується тільки задача машинного перекладу, основні концепти роботи мереж можуть стати у пригоді для вирішення завдань з інших галузей. Аналогічно, основні етапи попередньої обробки вхідного корпусу речень можуть бути використані й для інших задач з автоматизації лінгвістичної сфери.