022: Ч. 2: Суспільні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 49
 • Item
  Світова інтеграція та сталий розвиток : взаємодія соціально-економічних складових
  (2003) Слава, C.; Кондрей, С.; Бойко, М.
  У статті аналізується, яким чином світова інтеграція впливає на соціально-економічні складові сталого розвитку. Для потреб проведеного аналізу використовувалися результати компонентного структурування сталого розвитку за C. Славою (2002р.), а також рівнева градація економічної інтеграції за Гордоном (1996р.). Стаття базується на відомих результатах досліджень про позитивні та негативні впливи глобалізації на сталий розвиток. Метою статті є вироблення підходу та визначення соціально- економічних наслідків при дослідженні взаємодії глобалізації та сталого розвитку.
 • Item
  Зниження рівня бідності в умовах економічного зростання : проблеми та напрями їх вирішення
  (2003) Саріогло, В.
  У статті розглядаються основні проблеми, пов 'язані з розробкою та впровадженням ефективних заходів зниження рівня бідності в умовах економічного зростання. Наводяться окремі характеристики ступеня економічної нерівності населення України.
 • Item
  Домогосподарство як елемент економічної сиcтеми
  (2003) Гладун, О.
  У статті розглядаються роль і місце домогосподарств в економіці країни, відображення їх діяльності в системі національних рахунків, яка є статистичною моделлю функціонування економіки. Розглядаються також інформаційна база цієї моделі, проблеми її наповнення та надійності даних. Запропоновано шляхи вирішення зазначених проблем.
 • Item
  Зміна традиційної парадигми менеджменту : причини та сутність
  (2003) Пан, Лілія
  Статтю присвячено з'ясуванню основних причин необхідності перегляду традиційних концепцій менеджменту та обґрунтуванню системно-еволюційної теорії організації як нової парадигми менеджменту. Визначаються сутність та переваги цієї концепції в сучасних умовах.
 • Item
  Грошово-кредитна політика в умовах стабілізації економічного розвитку України
  (2003) Єрофеєва, Т.
  У статті основну увагу приділено проблемі формування та реалізації грошово-кредитної політики в умовах стабілізації національної економіки. Грошово-кредитна політика аналізується з позиції довгострокової стратегії економічного і соціального розвитку України. Автором сформульовано висновки та пропозиції щодо вдосконалення механізму грошово-кредитного регулювання національної економіки в умовах економічного зростання.