Том 5

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Замість передмови. Qui pro veritate pugnat, pacem obtenebit bonam
  (2022) Джулай, Юрій; Король, Денис
  Замість передмови. Qui pro veritate pugnat, pacem obtenebit bonam.
 • Item
  Оповідні комплекси про московські вивіски Ф. Дістрібуенді та С. Кржижановського (імперська та совєтська візії)
  (2022) Джулай, Юрій
  У статті проаналізовано оповідні комплекси московських вивісок брошури Ф. Дістрібуенді та нарису С. Кржижановського, в яких притаманні їм візії визначаються не хронологічно, а концептуально, згідно з розвитком у кожному з них бачення історичних перспектив присутності вивісок у культурному просторі вулиць міста. У статті показано, як, згідно з Ф. Дістрібуенді, неусувне спільне "бажання" як вирішальна основа реалізації усіх реформ в історії імперії має бути залучено до створення уніфікованого формату оформлення вивісок, який остаточно звільнить вулиці другої столиці імперії від явища з низьким художнім рівнем. Концептуальний обсяг совєтської візії щодо присутності вивісок у просторі вулиць радянської столиці у статті встановлено відповідно до переведення С. Кржижановським переможного подолання вивіскою-вказівкою радянської торгівлі символічного оформлення вивісок як останньої стадії в циклі оформлення вивісок з ефектом захоплення покупця у площину поглибленого вивчення революційного значення цієї перемоги за допомогою світлин спеціального музейного фонду та вихованні знанням про неї наступних поколінь.
 • Item
  Серіал до серіалу: етика й мовчазна сентиментальність у першому оповіданні Джорджа Мартіна в жанрі фентезі
  (2022) Собуцький, Михайло
  Статтю присвячено детальному аналізу оповідання Джорджа Р. Р. Мартіна 1976 року "Самотні пісні Ларена Дорра", яким ознаменовано перехід майбутнього славетного письменника з жанру сайенс фікшн у жанр фентезі. Розібрано як авторські прийоми створення епічності насиченої оповіді, так і точки перетину її з "Грою престолів", що з нею в нас асоціюється ім’я Джорджа Мартіна. Виявлено знакові мотиви, які переходять з раннього твору автора в кількатомну серію романів пізнього періоду, що триває дотепер. Окрему увагу надано образу Сімох, котрі ще не стали іпостасями єдиного божества, але вже фігурують у сюжеті як нездоланна сила. Проведено світоглядні та мотивні паралелі з культурами різних епох, від античності до зрілого середньовіччя ХІІ століття. Приділено увагу тогочасним уявленням про любов та їх заломленню в проявах почуттів героїв, які ми назвали мовчазною сентиментальністю. Крім цього концепту, використано такі як етика, бажання, щирість. Останній концепт разом із сентиментальністю наводить нас на думку про метамодерний характер творчості Джорджа Мартіна вже в той ранній період.
 • Item
  Іконічне в думці Девіда Бентлі Гарта
  (2022) Мосякіна, Тіна
  У статті розглянуто феномен іконічного в думці американського православного богослова Девіда Бентлі Гарта, а саме в його фундаментальній праці "Краса нескінченного: естетика християнської істини" ("The Beauty of the Infinite: The Aesthetic of Christian Truth"). Через специфіку християнського наративу та його відмінність від насильницьких оповідей показано, що феномен іконічного стосується щоденних етичних практик та є їхньою основою, а також допомагає зрозуміти специфіку християнського гуманізму за допомогою теорії образу та уподібнення. Використовуючи розрізнення ікони та ідола, проаналізовано типи релігійності, що мімікрують під християнські практики, а також окреслено значення іконічного в побудові listening society.
 • Item
  Княжий тризуб на фресках і в графіті Софії Київської
  (2022) Нікітенко, Надія
  У статті вперше в науці комплексно розглянуто унікальний феномен зображення на фресках і в графіті Софії Київської княжих тризубів у вигляді кринів, що проливають світло на час спорудження собору і його князя-будівничого. Стилізовані під крин шість тризубів Володимира Великого майстри вписали як окремий знак у центр п’яти великих і значущих сцен фрескового декору "митрополії руської", що інспірували замовники розписів Софії – княже подружжя хрестителів Русі Володимир і Анна. Два тризуби Володимира, накреслені його дружинниками, виявлено в графіті Софії. Так само, як найдавніші датовані графіті на її стінах, мозаїки та фрески, княжі тризуби підтверджують висновок про заснування її у 1011 р. Володимиром Великим, за часів якого собор було зведено та прикрашено мозаїками і фресками. Тризуб Володимира на стінах Софії є знаком його власності на храм та прославлення в очах сучасників і нащадків.
 • Item
  Причини зміни стилю розпису православних храмів Сходу України на межі ХХ–ХХІ століть
  (2022) Хлистун, Юлія
  У статті проаналізовано причини зміни стилістики розпису православних храмів Сходу України на межі століть і в перші десятиліття XXI ст. Православні храми на Сході України, побудовані (або відновлені) після здобуття незалежності, розписано або в стилі академічного живопису, або у візантійському стилі. Стиль академічного живопису більше притаманний храмам, розписаним у 90-х роках ХХ ст. – на початку XXI ст., а в останні два десятиліття замовники й іконописці віддають перевагу візантійському стилю живопису. Тому правомірним є питання: внаслідок чого виникла така тенденція? З позиції культурології у статті розглянуто комплекс чинників та обставин, які в той час впливали на монументальний церковний живопис. На відміну від стилю академічного живопису, візантійський стиль розпису дає змогу передати через видимі образи невидиме, духовне, містичне, спіритуальне, те, що було предметом пошуку в аналізований історичний період.
 • Item
  Візуальна антропологія: етапи становлення та базові елементи аналізу
  (2022) Павлова, Олена
  Стаття робить внесок у систематизацію історії поля візуальної антропології. Авторка розглядає та концептуалізує етапи становлення цієї дисципліни не лише відповідно до логіки саморозуміння її представників, а й з урахуванням ґенези оптичних медіа. Параметри організації відеопродукції довели не просто інструментальну роль візуальної антропології щодо поля культурної антропології, а дозволили останній бути наукою в строгому значенні терміна, тобто мати не лише теоретичні узагальнення, а й багату емпіричну базу. У статті проаналізовано як особливості практик фіксації відеопродукції (живопису, фотографії, кіно, інтернету), так і форми рефлексії представників антропологічної думки щодо їх впливу на предметну сферу поля.
 • Item
  Раннє металургійне виробництво на теренах України в експозиції музеїв
  (2022) Пустовалов, Сергій; Чухрай, Любов
  У статті розглянуто етапи та особливості створення науково обґрунтованих, так званих ситуаційних, макетів металургійних і супутніх виробництв пізньобронзової та ранньозалізної доби України задля підвищення рівня музейної атрактивності. За основу реконструкцій взято пізньобронзові, ранньоскіфські та ранньослов’янські пам’ятки, які містять металургійні горна, типові залізні речі.
 • Item
  Трансформація музейної сфери в умовах пандемії COVID-19
  (2022) Романуха, Олександр; Бершова, Лілія
  У статті звернено увагу на розвиток культурно-пізнавального туризму в Україні в умовах поширення пандемії COVID-19. Проаналізовано ступінь впровадження інформаційних технологій як ефективної форми роботи музеїв в умовах локдауну. Проведено кластерний аналіз інформаційної активності об’єктів культурно-пізнавального туризму та виокремлено чотири центри: центрально-східний, західний, південний, північний. Констатовано, що динаміка поширення інформаційних технологій була активнішою в центрально-східному та північному регіонах. Наявність значної кількості великих музеїв полегшувала залучення волонтерів чи інвесторів для проведення оцифрування експозицій або створення віртуальних турів, на відміну від невеликих регіональних, які поширені в західних областях України. Виявлено сезонність сплесків цікавості до інформаційних ресурсів через новорічні свята чи літні відпустки.
 • Item
  Historical and Cultural Heritage and Preservation of Traditions during Ethno-festivals in the Space of Creative Industries
  (2022) Pletsan, Khrystyna
  The article offers the theoretical and methodological analysis of the role of preservation, revival, and promotion of Ukrainian narratives, through the prism of holding ethno-festivals in the space of creative industries. The author carries out a retrospective analysis of the activities of ethno-festivals in the creative space in Ukraine as a tool for development and opportunities for cultural self-realization of representatives of creative industries. Emphasis is placed on the regional features of the authenticity of the Ukrainian people, creative initiatives, history, cultural values, customs and traditions, art and creativity during ethnofestivals. The importance of ethno-festivals in preserving traditions and historical and cultural heritage in Ukraine from generation to generation has been proven in the cultural aspect.
 • Item
  Фейки сексуального наративу в інформаційній війні
  (2022) Демчук, Руслана
  Результати пропонованого дослідження було оприлюднено як доповідь на конференції "Дні науки НаУКМА" 26 січня 2022 р. До повномасштабного вторгнення Росії був лише місяць, щоправда, тоді це здавалося неймовірним. Активна фаза попереднього воєнного протистояння завершилася 2015 р. "Мінськом-2", і війна трансформувалася в гібридну з потужним інформаційним складником, включно з продукуванням фейків. Відтоді дехто з близького кола наукової спільноти, прикрившись гаслом "наука поза політикою", продовжив співпрацювати з РФ – публікуватися в російських журналах, влаштовувати спільні конференції тощо. Авторка статті, незважаючи на неприйняття такої позиції, не вбачала в цьому умислу, радше нерозуміння об’єктивної реальності. Тому метою виголошеної доповіді було довести, що гібридна війна, хоч як до неї ставитися, є прихованою, але справжньою війною в режимі постправди, яка означує сучасність. Актуальним є вибір теми, зосереджений на сексуальному наративі. Зокрема, публічний жарт президента РФ В. Путіна на адресу президента України В. Зеленського на пресконференції у Москві 8 лютого 2022 р. спільно з президентом Франції Е. Макроном безпосередньо стосувався теми зґвалтування, що набуло широкого розголосу в медіасфері. Як з’ясувалося потім, це була певна інтенція мислення, установка, екстрапольована на суспільство, яка обернулася масовими зґвалтуваннями російськими солдатами українських жінок та дітей на новому етапі війни Росії проти України.
 • Item
  Апокаліптика Модерну та альтернативний шлях цивілізації для України. Рец. на: Щелин П. Последняя война Модерна, или Открытая дверь в новую эпоху. Хвиля. Квітень 2022
  (2022) Король, Денис
  Апокаліптика Модерну та альтернативний шлях цивілізації для України. Рец. на: Щелин П. Последняя война Модерна, или Открытая дверь в новую эпоху. Хвиля. Квітень 2022.