Том 6

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Застосування дискурс-аналізу в сучасних соціальних дослідженнях
  (2023) Рябчук, Анастасія; Хурцидзе, Тамара
  У статті розглянуто основні теорії дискурсу (підходи Фуко, Лакло і Муфф та критичний дискурс-аналіз) і застосування запропонованих цими теоріями підходів до дискурс-аналізу в сучасних соціальних дослідженнях. Показано, що всі теорії дискурсу ґрунтуються на принципах соціального конструктивізму: сконструйованість знання; існування множинних варіантів знання; одночасно конструювання і відтворення соціальної реальності в процесі соціальної взаємодії; ідея про те, що суб’єкти конструюють значення всередині дискурсу, у свою чергу дискурс конструює соціальну реальність. Виділено такі ознаки основних дискурсивних теорій: рівень інклюзивності дискурсу, функції дискурсу, сталість дискурсивної структури, рівень агентності суб’єктів. Для проведення соціального дослідження найбільш оптимальним є критичний дискурс-аналіз за Норманом Феркло: дискурс сприймається водночас як соціальна практика, як тип мовлення, характерний для окремої галузі знань, і як артикуляція життєвого досвіду людини чи категорії людей, що перебувають у певній структурній позиції. Наведено приклади й поширені напрями застосування критичного дискурс-аналітичного дослідження структурної соціальної нерівності.
 • Item
  Інституціоналізація соціології дитинства як окремої галузі: міжнародний досвід та Україна
  (2023) Саніна, Тетяна
  Соціологія дитинства як галузь соціології виокремилась та інституціоналізувалась у європейській і північноамериканській науковій думці близько 40 років тому. До того часу дітей і дитинство досліджували в межах соціології сім’ї або вікової соціології. У статті розглянуто чинники виникнення нової галузі, а також обставини й постаті, котрі стали рушієм змін у традиційному ставленні соціальної науки до дитини та дитинства протягом ХХ ст. Також ідеться про те, що таке нова соціологія дитинства та студії дитинства і чим погляди їхніх прибічників відрізняються від традиційних; які саме принципи об’єднують дослідників нової соціології дитинства та як соціологія дитинства розвивається в Україні.
 • Item
  Теоретико-методологічні засади аналізу агентних трансформацій у громадах
  (2023) Манілов, Юрій
  У контексті реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади (децентралізації) у статті розглянуто теоретико-методологічні засади аналізу трансформацій у громадах. Теоретичним підґрунтям аналізу є теорія морфогенезу М. Арчер і концепція габітусу та соціальних полів П. Бурдьє. Агентність як внутрішня здатність індивіда діяти, незважаючи на обмеження соціальних структур і культури, відіграє ключову роль у формуванні соціальних змін. Можна припустити, що передання повноважень і фінансів органам місцевого самоврядування сприятиме зростанню проявів індивідуальної агентності членів громад. Надійною основою для ефективного самоврядування й сталого розвитку громад у майбутньому може стати посилення рефлексивних навичок індивідів.
 • Item
  Organizational adaptation to a disruption caused by the full-scale Russian invasion of Ukraine
  (2023) Serdyuk, Artem
  There is a vast body of knowledge on the social impact of disasters, but most published research concerns natural disasters with a devastating but momentary impact. However, very little attention is given to social disruptions caused by war, such as the situation in Ukraine after the full-scale russian* invasion. Our research aims to understand the nature of disruptions in the work of Ukrainian commercial and noncommercial organizations caused by the full-scale russian invasion and to explore the adaptation mechanisms used to cope with it. For this purpose, we have conducted a qualitative investigation of 22 Ukrainian organizations and have used the typology of organized reactions developed by The Disaster Research Center to classify their responses.
 • Item
  Залучення жінок до військової освіти в Україні
  (2023) Марценюк, Тамара
  Після повномасштабного російського вторгнення питання доступу жінок до військової освіти стає ще більш актуальним і потребує нагального вирішення. У статті презентовано соціологічну частину результатів дослідження доступу жінок до військової освіти в Україні, виконаного в межах проєкту НАКО "Просування гендерної рівності в ЗСУ". Розглянуто успіхи і виклики забезпечення гендерної рівності стосовно сфери освіти загалом і військової освіти зокрема. Вивчено громадську думку українського суспільства про те, що жінкам мають бути надані рівні можливості із чоловіками здобувати військову освіту.
 • Item
  Social determinants of health of Ukrainian female refugees in the Czech Republic
  (2023) Mazhak, Iryna
  The main aim of the study was to investigate the social determinants of health in the Ukrainian female refugee sample in the Czech Republic. The results showed that some determinants of health like financial difficulties and socioeconomic status decline during forced migration, inaccessibility of healthcare services, health deterioration, the presence of chronic diseases, limitation in daily activity due to ill health, experienced discrimination in host country, lack of a person to share personal feelings and issues were significantly associated with poor self-reported physical health status.
 • Item
  Групи рівних для медичних фахівців в Україні: досвід упровадження інноваційного формату безперервного професійного розвитку
  (2023) Черниш, Тетяна; Короленко, Ольга
  У статті описано контекст, результати запровадження й функціонування в Україні з 2020 р. груп рівних як інноваційного формату безперервного професійного розвитку (БПР) для лікарів, медсестер та управлінців первинної медичної допомоги за підтримки україно-швейцарського проєкту "Розвиток медичної освіти". Як стратегію дослідження було обрано метод кейс-стаді. Загалом проаналізовано 40 прикладів запровадження груп рівних для медичних фахівців практично з усіх областей України в приватних (9) і комунальних (25) закладах охорони здоров’я, а також практиках ФОП (6). Фасилітатори, учасники груп рівних підкреслювали не лише освітній внесок такого формату БПР у їхню професію, а й соціальний та психологічний компоненти. Згідно з результатами дослідження, перешкодами у створенні й сталості груп рівних є відсутність підтримки керівництва, брак часу, мотивації та формальних стимулів (балів БПР).
 • Item
  Fostering learner agency in Ukrainian innovative schools: prioritizing factors of innovative learning environment
  (2023) Humeniuk, Victoria
  The objective of this article is to present and deliberate upon the initial phase of research outcomes obtained from an online survey involving 22 founders/directors of private innovative and alternative schools in Ukraine. By employing a scaling instrument research participants evaluated the importance of innovative learning environment (ILE) factors. The outcomes of this assessment serve a dual purpose: they elucidate the precedence of innovative endeavors aligned with a strong learner agency development and provide methodological guidance for subsequent in-depth interviews. The research has yielded three key findings. Firstly, a common understanding of the peculiarities of a learning process among the professionals, who work with the learners in school, supersedes structural elements, emphasizing cultural values. Secondly, the exploration of learner identity emerges as a critical facet. This finding accentuates the indispensable need to accompany learners through identity exploration and regular self-reflection in order to empower subjectivity within the learning process. Lastly, the research underscores the multidimensional nature of crucial ILE factors, implying an effective learning process with a strong learner agency as one of its results should not be misconstrued as synonymous with teaching. Yet, the pivotal role of teachers and their professional readiness to be the "conductors" of innovative learning experiences remains paramount, as vividly evidenced by the prioritization.