Fostering learner agency in Ukrainian innovative schools: prioritizing factors of innovative learning environment

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Humeniuk, Victoria
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The objective of this article is to present and deliberate upon the initial phase of research outcomes obtained from an online survey involving 22 founders/directors of private innovative and alternative schools in Ukraine. By employing a scaling instrument research participants evaluated the importance of innovative learning environment (ILE) factors. The outcomes of this assessment serve a dual purpose: they elucidate the precedence of innovative endeavors aligned with a strong learner agency development and provide methodological guidance for subsequent in-depth interviews. The research has yielded three key findings. Firstly, a common understanding of the peculiarities of a learning process among the professionals, who work with the learners in school, supersedes structural elements, emphasizing cultural values. Secondly, the exploration of learner identity emerges as a critical facet. This finding accentuates the indispensable need to accompany learners through identity exploration and regular self-reflection in order to empower subjectivity within the learning process. Lastly, the research underscores the multidimensional nature of crucial ILE factors, implying an effective learning process with a strong learner agency as one of its results should not be misconstrued as synonymous with teaching. Yet, the pivotal role of teachers and their professional readiness to be the "conductors" of innovative learning experiences remains paramount, as vividly evidenced by the prioritization.
Description
Цю статтю присвячено презентації та обговоренню першої частини результатів, отриманих під час онлайн-опитування 22 засновників/директорів інноваційних та/або альтернативних шкіл України (2022). Учасники дослідження визначали ступінь важливості низки чинників інноваційного навчального середовища (ІНС), використовуючи шкалу оцінювання важливості для кожного. Набір пріоритетів чинників, що сформувалися в результаті дослідження, виконує два завдання: по-перше, щодо змісту допомагає визначити ядро інноваційних зусиль у контексті необхідності розвивати сильну учнівську аґентність; а по-друге, методологічно слугує елементом, що структурував глибинні інтерв’ю, проведені з учасниками дослідження після анкетування. Визначення пріоритетних чинників ІНС виконує декілька дослідницьких завдань. По-перше, чинник спільного розуміння особливостей бачення процесу навчання усіма, хто працює з учнями, – абсолютний лідер за важливістю серед чинників ІНС – свідчить про засадничу роль цінностей, які визначають структурну взаємодію. По-друге, важливість групи чинників, що стосуються пізнання учнями самих себе (самопізнання), пошуку власної ідентичності та регулярної практики аналізу навчального досвіду й саморефлексії, акцентує критичну важливість супроводу учнівства в цій роботі, щоб уможливити прояви суб’єктивного в процесі навчання. І, нарешті, по-третє, багатовимірність важливих чинників ІНС натякає на необхідність сприймати процес навчання комплексно, а не таким, що дорівнює викладанню. Хоча роль професійної готовності вчителів як "провідників" інноваційного навчання є дуже важливою, і результати дослідження це підтверджують. Вимір роботи з учнями в частині їхнього самопізнання та самоідентифікації є знаковим для ІНС, оскільки саме чутливість до індивідуальних особливостей учнів і здатність навчального середовища диференціюватися відповідно до різних потреб учнів становлять сутність його інноваційності.
Keywords
learner agency, innovative Ukrainian schools, innovative learning environment (ILE), learner agency enablement, critical realist perspective, structure/culture-agency interaction, identity search, learner’s self-exploration, New Ukrainian School, article, учнівська аґентність, інноваційні українські школи, інноваційне навчальне середовище (ІНС), уможливлення учнівської аґентності, теорія критичного реалізму, структурна/культурна –аґентнісна взаємодія, пошук ідентичності, самоідентифікація учнів, "Нова українська школа"
Citation
Humeniuk V. Fostering learner agency in Ukrainian innovative schools: prioritizing factors of innovative learning environment / Victoria Humeniuk // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. - 2023. - Т. 6. - С. 85-92. - https://doi.org/10.18523/2617-9067.2023.6.85-92