Organizational adaptation to a disruption caused by the full-scale Russian invasion of Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Serdyuk, Artem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
There is a vast body of knowledge on the social impact of disasters, but most published research concerns natural disasters with a devastating but momentary impact. However, very little attention is given to social disruptions caused by war, such as the situation in Ukraine after the full-scale russian* invasion. Our research aims to understand the nature of disruptions in the work of Ukrainian commercial and noncommercial organizations caused by the full-scale russian invasion and to explore the adaptation mechanisms used to cope with it. For this purpose, we have conducted a qualitative investigation of 22 Ukrainian organizations and have used the typology of organized reactions developed by The Disaster Research Center to classify their responses.
Description
Більшість опублікованих досліджень про соціальний вплив катастроф стосується стихійних лих, які мають руйнівний, але короткочасний вплив, тоді як соціальним потрясінням, спричиненим війною (наприклад, ситуація в Україні після повномасштабного російського вторгнення), приділяється мало уваги. Мета цього дослідження – зрозуміти природу порушень у роботі українських комерційних і некомерційних організацій, спричинених повномасштабним російським вторгненням, та дослідити адаптаційні механізми, які використовуються для подолання цих порушень. Для цього проведено якісне дослідження 22 українських організацій та використано типологію організованих реакцій, розроблену Центром дослідження катастроф (Disaster Research Center, DRC), щоб класифікувати їхні відповіді. Результати дослідження свідчать про те, що більшість опитаних організацій зіткнулися з певними розривами в операційній діяльності, яку вони відновили за доволі короткий термін. Крім того, протягом перших кількох тижнів після повномасштабного російського вторгнення вони пережили кризу, яка згодом трансформувалась у функціонування в нових умовах. Також було виявлено, що опитані організації не стикалися з проблемами, типовими для катастроф, спричиненими конфліктами. За результатами інтерв’ю було виділено шість класів нових організаційних запитів, спричинених повномасштабним російським вторгненням: класи "Потреба в допомозі армії" та "Безпека співробітників" належать до запитів, викликаних дією небезпечних агентів; "Вигорання" та "Соціальна відповідальність стосовно співробітників" є запитами, викликаними реакцією організації на загрози; класи "Зменшення витрат" та "Пошук нових ринків і продуктів" є запитами, породженими радикальними змінами зовнішнього та внутрішнього середовища. Також було досліджено організаційні реакції на ці класи запитів. Реакції на запити, викликані безпосередньо небезпечними агентами, мають більше імпровізаційних і новаторських дій, деякі з яких уже структурувались у нові організаційні ролі та процедури. Реакції на запити, спричинені реакцією організацій на загрози, включають значну переорієнтацію наявних механізмів, найбільш показовими з яких є переорієнтація ролі та функцій HR-спеціалістів і повторне використання підходів, розроблених під час пандемії COVID-19. Реакції на запити, спричинені зміною середовища, дуже різноманітні й креативні, що ускладнює їх узагальнення.
Keywords
disaster, social disruption, organizational adaptation, russian invasion, Ukraine, DRC typology, article, стихійне лихо, катастрофа, соціальний розрив, організаційна адаптація, російське вторгнення, Україна, типологія DRC
Citation
Serdyuk A. Organizational adaptation to a disruption caused by the full-scale Russian invasion of Ukraine / Artem Serdyuk // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. - 2023. - Т. 6. - С. 39-49. - https://doi.org/10.18523/2617-9067.2023.6.39-49