068: Економічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  Підходи до оцінки вартості бізнесу : проблеми їх використання
  (2007) Єрофеєва, Тетяна
  У статті аналізуються проблеми основних підходів до оцінки в контексті використання стохастичних методів для визначення вартості бізнесу. Автор обґрунтовує можливі варіанти подолання виявлених проблем за допомогою синтетичних моделей.
 • Item
  Шляхи і варіанти застосування інноваційних заходів розвитку житлово-комунального господарства
  (2007) Стасюк, Григорій; Чижова, Таміла
  У статті розглядаються сучасний стан, перспективи реформування із застосуванням інноваційних заходів розвитку житлово-комунального господарства як матеріальної виробничої основи у системі ринку комунальних послуг.
 • Item
  Комплексні макромоделі економічного прогнозування
  (2007) Скрипниченко, Марія
  Статтю присвячено дослідженню методологічних підходів щодо формування комплексних макромоделей прогнозування економічного розвитку. Розроблено комплекс інтегрованих макро- економічних моделей середньо- та довгострокового прогнозування за структурою «зіркового» симплекс-комплексу у складі: секторальних моделей економічного розвитку, моделей міжгалузевих потоків, моделей розвитку інфляційних процесів, моделей оцінки потенційного ВВП, моделі переходу до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку, між:країнних моделей економічного розвитку, сценаріїв імітаційного прогнозування щодо оцінки макроекономічної політики ефективного розвитку.
 • Item
  Методи обгрунтування рішень у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності
  (2007) Романченко, Наталія
  Систематизовано критерії оцінки економічної ефективності управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності організацій, а також наведено методичні основи розрахунку окремих критеріальних показників ефективності. Визначено склад управлінських рішень і характер господарських ситуацій суб'єкта ЗЕД, обгрунтування та аналіз яких базується на показниках економічної ефективності.
 • Item
  Функціонування національних банківських систем в умовах глобалізації
  (2007) Прімєрова, Олена
  Статтю присвячено вивченню особливостей становлення та розвитку банківських систем різних країн, пов 'язаних з їх інтеграцією до світового фінансового простору.