Алгоритм розрахунку економічної оцінки варіантів очищення стічних вод промислових підприємств АР Крим

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Пашенцев, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглядається метод вибору варіанта очищення стічних вод, що містить 14 послідовних етапів розрахунку технічних і економічних показників, а це дає змогу визначити значимий показник ефективності очищення і провести остаточний вибір варіанта. Запропоновано систему техніко-економічних показників вибору варіанта очищення стічних вод промислових підприємств: наведено масу скидання шкідливих речовин, коефіцієнт ступеня очищення стічних вод, економічність і ефективність очищення.
Description
The method of a choice of variant of clearing of waste water containing in itself 14 consecutive stages of account technical and economical of parameters is offered which allow to define совкупньїй a joint parameter of effective of clearing and to lead a final choice of variant. The system technical and economical of parameters of a choice of variant of clearing of waste water of the industrial enterprises is offered: given weight of emissions, factor of a degree of clearing of waste water, profitability and efficiency of clearing. Keywords: industrial waste water, choice of variant of clearing, efficiency of clearing
Keywords
industrial waste water, choice of variant of clearing, efficiency of clearing, очищення стічних вод, води промислових підприємств, шкідливі речовини, АР Крим
Citation
Пашенцев Олександр Іванович. Агоритм розрахунку економічної оцінки варіантів очищення стічних вод промислових підприємств АР Крим / О. І. Пашенцев. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 68 : Економічні науки. - С. 61-66.