Оцінка капітальних активів у фінансовому менеджменті

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Лук’яненко, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті аналізуються різні підходи оцінки капітальних активів у фінансовому менед- жменті, пропонуються оригінальні методи оцінювання фінансових активів на основі засто- сування економіко-математичних методів і моделей, зокрема теорії арбітражного ціноутво- рення. Емпірично підтвердж:ено припущенння щодо існування взаємозв 'язку між: зміною індикаторів ринку цінних паперів та основних макроекономічних показників з урахуванням несистемного ризику.
Description
In the article the author examine the different approaches to the estimation of the capital assets in the financial management. The original mathematical methods andmodels hasedon the arbitrage pricing theory for the Ukrainian economy has been proposed. The empirical calculations are confirmed the assumptions of the existence of the relationship between stock market and macroeconomics indicators taking into account the unsystematic risk.
Keywords
оцінка капітальних активів, фінансовий менеджмент, економіко-математичні методи, теорія арбітражного ціноутворення, несистемний ризик, financial management, the unsystematic risk, estimation of the capital assets
Citation
Лук'яненко Ірина Григорівна, Оцінка капітальних активів у фінансовому менеджменті / І. Г. Лук'яненко. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 68 : Економічні науки. - С. 47-52.