Кафедра фізичного виховання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 63
 • Item
  Сучасні підходи до застосування засобів відновлення спортсменів у веслуванні на байдарках і каное
  (Харківська державна академія фізичної культури, 2023) Ярмоленко, Максим; Максименко, Василь
  У статті розглядаються окремі аспекти щодо використання сучасних засобів відновлення веслярів, використання яких впливає на якість та ефективність їх спортивної підготовки.
 • Item
  Інноваційні підходи у організації навчального процесу з дисципліни "фізичне виховання"
  (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2023) Ярмоленко, Максим; Жуков, Володимир; Ковальчук, Наталія
  Мета роботи – оптимізація дисципліни "Фізичне виховання" шляхом аналізу перспектив впровадження в практику інноваційних підходів організації навчального процесу, що вплинуть на його якість.
 • Item
  Удосконалення організації фізичного виховання в закладах вищої освіти України
  (Лисенко В. Ф., 2023) Ярмоленко, Максим; Лахманюк, Тетяна
  Мета дослідження – оптимізація фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти України шляхом впровадження перспективних форм його організації.
 • Item
  Особливості формування мотивації у підлітків до занять кіберспортом
  (2023) Ярмоленко, Максим; Шинкарук, Оксана; Шапар, Катерина; Ковальчук, Наталія
  This article examines the peculiarities of the formation of motivation among teenagers to engage in sports, which potentially affects the quality and effectiveness of their eSports training. Taking into account eSports development dynamics and the rapid growth of the population of teenage eSports players, the study of their motivation to engage in eSports is one of the most urgent socio-pedagogical issues. The main motives and factors that encourage young people to support this mainstream are analyzed. It is noted that the analysis of motivation peculiarities among eSports teenage players will allow a better understanding of the nature of such a socio-cultural phenomenon as eSports, and in the future this knowledge can be used in the development of practical recommendations for teenager selection in eSports teams. Conducted studies prove that the motivation of teenagers to engage in eSports is formed according to the needs of each. Also, the peculiarities of motivation are influenced by factors that do not depend on the wishes of teenagers: the rapid development of information and communication technologies, the COVID-19 pandemic, etc. It was established that such factors as socialization, escapism, self-realization, the opportunity to gain knowledge and skills, rivalry, self-esteem improvement, mood improvement and financial support are aimed as the needs of teenagers and influence their motivation to engage in eSports. At the same time, it’s recommended to take into account the peculiarities of teenager motivation when selecting them for professional teams from various eSports disciplines.
 • Item
  Самооцінка дітей молодшого шкільного віку
  (2023) Шопша, Микола; Ковальчук, Наталія; Ярмоленко, Максим
  У статті розглянуто чинники вплив батьківського виховання на розвиток самооцінки дитини. Емпірично визначено особливості самооцінки дітей та стилів батьківського виховання. Мета дослідження: виявити особливості впливу стилів батьківського виховання на самооцінку дитини молодшого шкільного віку та визначити шляхи роботи психолога з корекції стилю батьківського виховання та самооцінки дитини молодшого шкільного віку.
 • Item
  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни "Фізичне виховання"
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Ярмоленко, Максим; Жуков, Володимир; Лахманюк, Тетяна
  Методичні рекомендації розроблено для студентів 1-го року навчання бакалаврських програм усіх галузей знань і спеціальностей із метою забезпечення самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фізичне виховання" в умовах змішаної та дистанційної форм навчання. У методичних рекомендаціях викладено матеріали "Електронного навчально-методичного комплексу дисципліни "Фізичне виховання", адаптованого до стану здоров’я та рівня фізичних можливостей студентів основного, спеціального навчального відділення і студентів з особливими потребами (інвалідністю тощо).
 • Item
  Використання інноваційних продуктів в підготовці кіберспортсменів
  (2022) Ярмоленко, Максим; Лахманюк, Тетяна; Горборуков, Віктор; Збанацький, Сергій
  Матеріали доповіді учасників V Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю " Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії ", м. Київ, 31 травня 2022 р.
 • Item
  Організація занять з дисципліни "Фізичне виховання" в умовах карантину та воєнного стану
  (2022) Лахманюк, Тетяна
  Матеріали доповіді учасника V Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю " Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії ", м. Київ, 31 травня 2022 р.
 • Item
  Перспективи використання інноваційних технологій віртуальної реальності на заняттях з фізичного виховання у закладах вищої освіти
  (2022) Ярмоленко, Максим; Жуков, Володимир; Козубей, Петро; Максименко, Василь
  Матеріали доповіді учасників V Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю " Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії ", м. Київ, 31 травня 2022 р.
 • Item
  Особливості використання технології віртуальної реальності у підготовці спортсменів
  (2022) Ярмоленко, Максим; Шинкарук, Оксана; Максименко, Василь
  У статті розглядається можливість застосування інноваційних підходів управління підготовкою спортсменів на прикладі технології віртуальної реальності. Проаналізовано переваги та недоліки використання віртуальної реальності в спорті. Зазначено, що використання в тренувальному процесі зазначеної технології сьогодні набуває все більшої значущості та має досить широкий ряд переваг. Виявлено особливості використання передових технологій та комп’ютерної графіки для створення реалістичного віртуального світу з метою отримання рухового досвіду. Встановлено, що системи "віртуальної реальності", створюючи "ефект присутності", спрямовані на підвищення зацікавленості регулярно займатися різними видами фізичної активності та спорту, а також можуть точно визначити аспекти результативності спортсмена, які вимагають корекції. Через обмеження сьогодення, викликані пандемією, зазначена технологія користується величезним попитом в економічно і технологічно розвинених країнах.
 • Item
  Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі
  (2021) Горборуков, Віктор; Максименко, Василь
  Матеріал доповіді учасників IV Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю "Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії", що відбулася у Києві 19 травня 2021 р.
 • Item
  Використання неформального підходу у фізичному вихованні студентів у закладах вищої освіти (на прикладі НаУКМА)
  (2021-05-19) Ярмоленко, Максим; Жуков, Володимир
  Матеріал доповіді учасників IV Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю "Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії", що відбулася у Києві 19 травня 2021 р.
 • Item
  Organizational Principles of Development of Golf in Ukraine. An Overview of Strategic Planning
  (2021) Shynkaruk, Oksana; Dutchak, Myroslav; Usychenko, Vitaly; Lavrenchuk, Marina; Ponomarenko, Anastasia; Yarmolenko, Maksym; Michuda, Yuriy
  The article analyses the modern trends of world golf. The experience of national golf federations of the world's leading countries, interviews with golf experts assisted (29 participants in the survey: including 8 representatives of the National Olympic Committee (NOC), 10 members of the Board of the Ukrainian Golf Federation, 6 golf judges, 5 coaches and golf instructors) to identify the specific features of golf development and popularization trends. The modern causes affecting further development of golf in Ukraine are investigated: the deficiencies of the legislative provision of sports development and the promotion of the activities of subjects of the national golf system; low level of motivation of different groups of population for golf to practice in the country; lack of golf courses at children's and youth sports schools; the backlog of the material and technical base of golf development from the level of most countries of the world; mismatch with the modern requirements of scientific and methodological support for the development of golf and staffing, and others. The strategic directions, goals and objectives for the development of golf in Ukraine for the period up 2030 are resulting from this study. The strategy of golf development in Ukraine will allow dignified representation of the state in the world sports community, popularize golf as a leisure activity in the system of a healthy lifestyle of citizens and promote the consolidation of the nation.
 • Item
  Modern Approaches to the Preparation System of Masters in eSports
  (2021) Shynkaruk, Oksana; Byshevets, Nataliia; Iakovenko, Olena; Serhiyenko, Kostyantyn; Anokhin, Eduard; Yukhno, Yuriy; Usychenko, Vitaly; Yarmolenko, Maksym; Stroganov, Sergiy
  The preconditions of the development of eSports are investigated and the content of Masters’ preparation in eSports is substantiated. Analysis of scientific and methodological literature, Internet data and methods of mathematical statistics were used as research methods. The study involved 15 experts: eSports specialists, representatives of the Ukrainian eSports Federation. The research was conducted during of the 2019-2020. The analysis of the curriculums of the second level of post-graduate studies of 6 higher educational institutions of foreign countries was carried out. The analysis allowed identifying promising areas of eSports development in the educational environment. The main preconditions for its development with the projected benefits of eSports have been identified, potential threats have been identified, including problems with the locomotor system, decreased visual acuity, and deteriorating health due to irrational work schedule. The necessity of master's programs introduction for preparation of specialists in eSports is justified. It is established that along with the special practical skills of the player, eSports specialists must clearly understand the aspects of team building and organization of the eSports training process, as well as have theoretical knowledge, practical skills and abilities aimed at maintaining and improving their health. The terminology for ensuring the development of eSports science is clarified. The educational program of the second level of post-graduate studies of higher education specialty 017 "Physical Culture and Sports", specialization eSports was developed. Accord- ing to the results of the expert evaluations method the content of the specialization cycle of the educational program was determined.
 • Item
  Технологія проектування інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти з фізичної культури і спорту
  (2021-05-19) Бишевець, Н.; Шинкарук, О.; Сергієнко, К.; Яковенко, О.; Строганов, С.; Голованова, Н.; Гордєєва, М.; Усиченко, В.; Ярмоленко, М.; Андрєєва, О.
  Автори статті розглядають ІОС ЗВО та його користь для розвитку фізичної культури та спорту в Україні.
 • Item
  Переваги використання двовимірного підходу для аналізу рухів спортсменів з використанням програмного забезпечення Dartfish
  (2020) Ярмоленко, Максим; Ковальчук, Наталія; Шапар, Катерина
  Мета роботи – аналіз переваг застосування двовимірного підходу для аналізу рухів спортсменів з використанням програмного забезпечення Dartfish задля підвищення ефективності технічної підготовки.
 • Item
  Інноваційні продукти та технології у фітнесі
  (2020) Ярмоленко, Максим; Жуков, Володимир
  Мета роботи – аналіз використання інноваційних продуктів та технологій у фітнесі задля підвищення інформативності фахівців та оптимізації тренувального процесу у даній сфері.
 • Item
  Самостійна робота студентів із загально-фізичної підготовки
  (2021) Лахманюк, Тетяна
  Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку "(21-22 квітня 2021 року).
 • Item
  Інноваційні технології у фізичному вихованні
  (2020) Гоменюк, Анна; Максименко, Василь
  Тези доповіді на ХVІI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених "Молодь: освіта, наука, духовність" м. Київ, 27-28 травня 2020 р.
 • Item
  Використання засобів фізичної реабілітації при цукровому діабеті
  (2020) Грачова, Катерина; Лахманюк, Тетяна
  Мета дослідження - визначення важливості використання фізичних вправ у профілактиці та лікуванні цукрового діабету першого типу та їхнього впливу на подальше протікання хвороби.