Особливості формування мотивації у підлітків до занять кіберспортом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Ярмоленко, Максим
Шинкарук, Оксана
Шапар, Катерина
Ковальчук, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This article examines the peculiarities of the formation of motivation among teenagers to engage in sports, which potentially affects the quality and effectiveness of their eSports training. Taking into account eSports development dynamics and the rapid growth of the population of teenage eSports players, the study of their motivation to engage in eSports is one of the most urgent socio-pedagogical issues. The main motives and factors that encourage young people to support this mainstream are analyzed. It is noted that the analysis of motivation peculiarities among eSports teenage players will allow a better understanding of the nature of such a socio-cultural phenomenon as eSports, and in the future this knowledge can be used in the development of practical recommendations for teenager selection in eSports teams. Conducted studies prove that the motivation of teenagers to engage in eSports is formed according to the needs of each. Also, the peculiarities of motivation are influenced by factors that do not depend on the wishes of teenagers: the rapid development of information and communication technologies, the COVID-19 pandemic, etc. It was established that such factors as socialization, escapism, self-realization, the opportunity to gain knowledge and skills, rivalry, self-esteem improvement, mood improvement and financial support are aimed as the needs of teenagers and influence their motivation to engage in eSports. At the same time, it’s recommended to take into account the peculiarities of teenager motivation when selecting them for professional teams from various eSports disciplines.
Description
У статті розглядаються особливості формування мотивації у підлітків до занять кіберспортом, що потенційно впливає на якість та ефективність їх спортивної підготовки. Враховуючи динаміку розвитку кіберспорту та стрімке зростання популяції підлітків-гравців, дослідження їх мотивації до занять кіберспортом є одним з найбільш актуальних соціально-gедагогічних питань. Проаналізовано основні мотиви та фактори, які спонукають молодь підтримувати даний мейнстрім. Зазначено, що аналіз особливостей формування мотивації у підлітків-кіберспортсменів дозволить краще розуміти природу такого соціокультурного явища як кіберспорт та у майбутньому отримані знання можуть бути використані при розробці практичних рекомендацій щодо відбору підлітків у кіберспортивні команди. Встановлено, що такі фактори як соціалізація, ескапізм, самореалізація, можливість отримати знання та навички, суперництво, підвищення самооцінки, покращення настрою і фінансове забезпечення спрямовані на задоволення потреб підлітків та впливають на їхню мотивацію займатися кіберспортом.
Keywords
кіберспорт, мотив, фактори, мотивація до занять кіберспортом, підлітки, гравці, соціалізація, стаття, eSports, motive, factors, motivation to engage in eSports, teenager eSportsman game player, players, socialization
Citation
Особливості формування мотивації у підлітків до занять кіберспортом / Ярмоленко М. А., Шинкарук О. А., Шапар К. О., Ковальчук Н. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2023. - Вип. 5 (164). - С. 174-177. - https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.5(164).39