Вип. 13. Історико-філософські студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Від символу до знака: Арістотель і деонтологізація мови
  (2004) Сватко, Юрій
  У статті розглядається загальна ономатологія resp. "філософія мови" Арістотеля.
 • Item
  Аналогія і складність розвитку метафізичного методу
  (2004) Котусенко, Віктор
  У статті розглядаються основні чинники формування і подальшого розвитку теорії аналогії сущого в традиції томізму. Продемонстровано складність питання внаслідок застосування теорії аналогії в схоластиці у логіко-семантичній, метафізичній та теологічній площинах.
 • Item
  Філософія, письмо, читання: У. Еко
  (2004) Прокопов, Денис
  Статтю присвячено дослідженню окремих змін, що відбулись у філософському - і певною мірою історико-філософському - дискурсі XX cт. y зв'язку з розвитком семіотики, а також спробами переосмислити взаємовідношення філософії й літератури та представити її як специфічну практику письма.
 • Item
  Концепт посткапіталістичного суспільства в сучасній філософії
  (2004) Обухівська, Олена
  У статті розглядаються моделі розвитку посткапіталістичного суспільства та їх теоретичне наповнення.
 • Item
  Австрійський лібералізм: пошук нових засад індивідуальної свободи
  (2003) Козловський, Віктор
  У статті досліджуються глибокі зміни в концептуальному розумінні індивідуальної свободи, пов'язані з теоретичною діяльністю видатних представників австрійського лібералізму (Л. Мізес, К. Поппер, Ф. Гаєк). Розглядається творчий внесок австрійських вчених у теоретичний аналіз проблеми взаємодії норм і фактів, знання і свободи в контексті індивідуальних дій.