Австрійський лібералізм: пошук нових засад індивідуальної свободи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Козловський, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджуються глибокі зміни в концептуальному розумінні індивідуальної свободи, пов'язані з теоретичною діяльністю видатних представників австрійського лібералізму (Л. Мізес, К. Поппер, Ф. Гаєк). Розглядається творчий внесок австрійських вчених у теоретичний аналіз проблеми взаємодії норм і фактів, знання і свободи в контексті індивідуальних дій.
This article investigates those deep changes in conceptual understanding of individual freedom, which are concerned with theoretical activity of famous representatives of Austrian liberalism (L. Mises, К. Popper, F. Hayek). It considers creative contribution of Austrian scientists in theoretical analysis of the interaction between norms and facts, knowledge and freedom in context of individual actions.
Description
Keywords
філософія, лібералізм, свобода, австрійський лібералізм, індивідуальна свобода, стаття
Citation
Козловський В. П. Австрійський лібералізм: пошук нових засад індивідуальної свободи / В. П. Козловський. // Маґістеріум. Вип. 13. Історико-філософські студії / редкол.: Горський В. С. (голова) та ін. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : КМ Академія, 2004. - С. 27-38.