Давньоруська дружинна етика та західноєвропейська лицарська мораль: подібність і відмінність

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Киричок, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджується взаємодія кількох відмінних моделей світської етики Київської Русі. Остання розглядається як складна мозаїка, зіткана з різних за змістом та витоками етичних констант, у тому числі й церковного походження. Показано відмінність дружинної етики Київської Русі від західноєвропейської лицарської моралі.
In the article the interaction several excellent models of mundane ethics of Kievan Russ is researched. It is considered as complex mosaic from different on sense and headwaters of ethical constants, including church origins. The difference of drujinna ethics of Kievan Russ from European chivalrous morals is shown.
Description
Keywords
етика, мораль, світська етика, Київська Русь, лицар, стаття
Citation
Киричок О. Б. Давньоруська дружинна етика та західноєвропейська лицарська мораль: подібність і відмінність / О. Б. Киричок // Маґістеріум. Вип. 13. Історико-філософські студії / редкол.: Горський В. С. (голова) та ін. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : КМ Академія, 2004. - С. 42-49.