Вип. 22. Журналістика

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Передмова
  (2006) Квіт, Сергій
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 22, тематична серія - "Журналістика".
 • Item
  Проблеми журналістської освіти в сучасній Україні
  (2006) Квіт, Сергій
  У статті висвітлюються проблеми сучасної журналістської освіти в Україні, аналізуються причини появи та пропонуються шляхи їх вирішення. Ці проблеми зумовлюються, з одного боку, тісними взаємовпливами усієї вітчизняної системи вищої освіти, а з другого - особливостями власне мас-медійної галузі. Широко представлений досвід Могилянської школи журналістики як експериментального навчального закладу, що застосовує новітні західні методики журналістського навчання і створює конкретні пропозиції для його розвитку в Україні.
 • Item
  Практичний аспект викладання інформаційної радіожурналістики
  (2006) Локоть, Тетяна
  У статті викладання повинної радіожурналістики розглядається під практичним кутом зору, оскільки журналістика є передусім щоденною практичною діяльністю, яка вимагає, окрім спеціальних знань, ще й конкретних навичок, умінь. Аргументація саме такої концепції викладання ґрунтується на прикладах організації навчального процесу в Могилянській школі журналістики, у свою чергу запозиченого з досвіду британських партнерів (Лідський університет).
 • Item
  Remarks on the current state of media management and journalism education in Ukraine
  (2006) Daradan, Tetiana
  The article offers a short overview of the media management practices in Ukraine and raises the issue of human resources training for the area. In descriptive manner the author tells about the available ways of professional media managers training in Ukraine and abroad. Significant attention is paid to the reforms in Journalism education sphere which are necessary to launch in order to meet the market requirements and establish standards of quality Journalism and ethical media business.
 • Item
  Frame analysis of the New York Times coverage of presidental elections and the "Orange" revolution in Ukraine in 2004
  (2006) Hubenko, Dmytro
  Before the Orange revolution, Ukraine did not enjoy much world media attention. Although the situation changed with the outbreak of the revolution, only a few attempts to analyze its media coverage in the foreign mass media were made. This study focuses on the New York Times coverage of the presidential elections and the Orange revolution in Ukraine and compares the differences in portraying various parties of the conflict. Frame analysis provides methodological background for the study and critical theory serves as a theoretical framework.
 • Item
  Globalization: aid or constraint to the democratic function of the media? Revolutions in Serbia and Ukraine
  (2006) Venger, Olesya
  The problems of the impact of globalization on the world and the Ukrainian media as well as on the Ukrainian national identity, in the context of media activities during the revolution, are addressed in the article. The democratic functions of the media provide a theoretical platform needed to describe the inadequacies of the world media coverage during conflicts. The comparison of different situations faced by the media during revolutions in Serbia and Ukraine is offered. The chronological pattern is used to analyze the issues faced by the media.
 • Item
  Framing "Katrina"
  (2006) Fedchenko, Yevhen
  The analysis of Katrina coverage by the American media is presented in the article. The questions of news framing process, predominant editorial criteria, challenges faced by the journalists, and the change in traditional US agenda setting theory are addressed. The main episodic and thematic framing elements of the coverage are identified in the context of increasing media influence on the public opinion and political agenda-setting process.
 • Item
  Розмовні видовища: визначення і класифікація
  (2006) Яковець, Анатолій
  У статті розглядаються історичні, теоретичні та практичні аспекти такого популярного виду телепрограм, як ток-шоу, включно із жанровими особливостями, правилами організації, порадами ведучим.
 • Item
  Impossibility of the Rhetoric of Science and C. Finnegan's Book Picturing Poverty. Print Culture and FSA Photographs
  (2006) Kolchynsky, Dmytro
  What is it that makes science scientific? Is that knowledge obtained or the method? These central questions are addressed in the article. The paper offers textual analysis of the articles dealing specifically with the question of rhetoric and science as well as textual analysis of Car a Finnegan's book Picturing Poverty. The article proposes a view that social studies, communication studies or other humanities, which are unified by the passion to rhetoric, must leave testable, universal and non-judgmental scientific knowledge alone and what is more stop exploiting the status of science in their self-representation.
 • Item
  Масова свідомість і журналістика: проблеми взаємодії
  (2006) Шкляр, Володимир
  У статті висвітлюються масово-комунікаційні аспекти функціонування мас-медіа в сучасному українському суспільстві, що подосі перебуває в процесі трансформації від авторитарних до громадянських форм розвитку. Відтак взаємодія медіа і масової свідомості здебільшого продовжує розглядатися крізь бажання впливати і маніпулювати цією свідомістю. Автор ставить питання про обслуговування пресою інтересів аудиторії, діалог і партнерські відносини.
 • Item
  Українські медіа: від авторитарного до демократичного дискурсу
  (2006) Дуцик, Діана
  У статті розглядаються складні моменти переходу української мас-медійної галузі від авторитарного до демократичного дискурсу, коли в тісному зв'язку співіснують політичний та медіа-дискурси, що випливає з політизації всього суспільства. У цьому контексті виникає потреба відмови від жорсткого міфологічного типу мислення, притаманного добі авторитаризму, і переходу до нормального інформування та діалогізму. Велику роль у цьому автор відводить незалежним засобам масової інформації.
 • Item
  Історія розвитку контент-аналізу
  (2006) Іванов, Валерій
  У статті розглядаються основні періоди історії розвитку контент-аналізу від XVII ст. до наших днів. Не лише як історія ідей, а й історія методу, з конкретними прикладами і закономірностями розвитку. З проекцією на пострадянський простір тут представлені американська, європейська та азіатська моделі контент-аналізу.
 • Item
  Механізми журналістської саморегуляції: європейські рекомендації та українські реалії
  (2006) Приходько, Оксана
  У статті порівнюються механізми саморегуляції медіа в Україні з рекомендаціями Статті 19 та Міжнародної федерації журналістів щодо свобод та відповідальності медіа. Поряд з головними принципами саморегуляції медіа розглядаються поради міжнародних експертів, а також: можливості покращення вищезгаданих питань.
 • Item
  Регулювання відносин у сфері авторського права і суміжних прав інформаційним законодавством України
  (2006) Германова, Ольга
  Статтю присвячено огляду законодавства в інформаційній галузі відповідно до вимог регулювання авторського права і суміжних прав щодо діяльності ЗМІ. Особливу увагу приділено окремим суперечливим положенням і врахуванню найновіших змін у законодавстві.
 • Item
  Українська преса Наддніпрянщини 1905-1914 pp.: формування мережі, еволюція висвітлення суспільно-політичної тематики
  (2006) Крупський, Іван
  У статті з'ясовуються особливості розвитку української журналістики Наддніпрянщини (1905-1917pp.), досліджується роль преси у суспічьно-політичному житті нації, вперше вводяться до наукового обігу деякі досі неопубліковані архівні матеріали.
 • Item
  Розвиток громадсько-політичної періодики у 80-ті роки XIX ст. в Галичині
  (2006) Сніцарчук, Лідія
  У статті досліджено основні аспекти розвитку і функціонування української громадсько-політичної періодики у 80-х роках XIX ст. в Галичині. Особлива увага зосереджена на історії започаткувания й виходу цих видань, організації їх змістових структур та політичному позиціонуванні редакційних колективів.
 • Item
  Зародження пластової журналістики і перші пластові видання
  (2006) Буда, Андрій
  У статті на основі аналізу дописів, присвячених Пласту в українській пресі, та пластових видань періоду його становлення автор відтворює перші кроки пластової журналістики і показує її вплив на розвиток організації.
 • Item
  Виховання молоді у повоєнний період засобами друкованих органів ОУН-УПА
  (2006) Романишин, Юрій
  У повоєнний період видавнича та публіцистична діяльність ОУН та УПА, яка здійснювалася у публіцистичних статтях, листівках, була спрямована на розвінчування засад ідеологічної системи більшовизму, підґрунтя радянської економічної політики, а також: виховання молоді у дусі національного патріотизму.
 • Item
  Преса інтернованих частин Української галицької армії у Чехословаччині (1919-1921 pp.)
  (2006) Срібняк, Ігор
  У статті здійснено спробу реконструювати історію видання пресових органів Української галицької армії після інтернування окремих її частин у таборах Чехословаччини у 1919-1921 pp. Особливу увагу приделено висвітленню патріотично-виховного впливу видань "Голосу Табора" і "Український скиталець" на вояцтво УГА.
 • Item
  Are the Changes in Ukraine's Mass Media Induced by the "Orange" Revolution Really Irreversible?
  (2006) Pavlenko, Rostyslav; Klymenko, Iryna
  The research in mass media field must be based on the empirical data of system character. There are only a couple of experimental centers capable of undertaking media research of such kind in Ukraine; one of them is a center for Media Reforms at the Kyiv Mohyla Academy Journalism School. The mass media study proposed in the article is presented to the attention of researchers, journalists and media professionals.