Вип. 07. Історичні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 22
 • Item
  Переднє слово
  (2001) Мицик, Юрій
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 7, тематична серія - "Історичні студії".
 • Item
  Кордони і землі Війська Запорізького (XV - середина XVII ст.)
  (2001) Мицик, Юрій
  У статті розкрито процес формування території Війська Запорізького як державного утворення. Лише втрата державної незалежності Гетьманщини у 1659 p., перетворення її в автономну одиницю у складі Московської держави, а потім і Речі Посполитої, кривава Руїна, яка призвела до знищення української державності на правому боці Дніпра і значно зменшила автономію Гетьманщини на лівому боці, пізніше і Січі, загальмували розширення кордонів "Вольностей Війська Запорізького" у напрямку до Чорного й Азовського морів.
 • Item
  Ганзейські сюжети в німецькій історіографії ХІХ - першої половини ХХ ст.
  (2001) Подаляк, Наталія
  У статті розглядаються основні школи і напрями в німецький історичній науці, в рамках яких у XIX - першій половині XX cт. здійснювалось дослідження ганзейських сюжетів. Визначено коло питань, які привертали увагу німецьких вчених, піддано аналізу їх головні здобутки і висновки.
 • Item
  Історія реформування освіти в Україні за доби гетьманату Павла Скоропадського
  (2001) Кучменко, Елеонора
  У статті розглядається діяльність уряду П. Скоропадського і її вплив на національно-культурний розвиток Української держави. Аналізуються основні напрями, шляхи, засоби і тематична спрямованість уряду в реформуванні освіти.
 • Item
  Дисидентство в УРСР: спроба дефініції
  (2001) Бажан, Олег
  У статті на основі праць вітчизняних та зарубіжних істориків і політологів, матеріалів архівних установ здійснено спробу проаналізувати дисидентський рух в Україні, дати визначення поняттям "дисидентство", "дисидент".