Ганзейські сюжети в німецькій історіографії ХІХ - першої половини ХХ ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Подаляк, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглядаються основні школи і напрями в німецький історичній науці, в рамках яких у XIX - першій половині XX cт. здійснювалось дослідження ганзейських сюжетів. Визначено коло питань, які привертали увагу німецьких вчених, піддано аналізу їх головні здобутки і висновки.
In the article basic schools and directions in German historic science are considered within the frameworks of which in the 19th - first half of the 20th cent, the research of Hanseatic subjects was performed. The circle of questions, which came into notice of German scholars is defined, their main achievements and deductions are analyzed.
Description
Keywords
ганзейські сюжети, історіографія, німецька історіографія, історична наука, школи, стаття
Citation
Подаляк Н. Г. Ганзейські сюжети в німецькій історіографії XIX - першої половини XX ст. / Н. Г. Подаляк // Маґістеріум. Вип. 7. Історичні студії / [упоряд. К. Ю. Гломозда] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Стилос, 2001. - С. 13-20.