Кордони і землі Війська Запорізького (XV - середина XVII ст.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Мицик, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розкрито процес формування території Війська Запорізького як державного утворення. Лише втрата державної незалежності Гетьманщини у 1659 p., перетворення її в автономну одиницю у складі Московської держави, а потім і Речі Посполитої, кривава Руїна, яка призвела до знищення української державності на правому боці Дніпра і значно зменшила автономію Гетьманщини на лівому боці, пізніше і Січі, загальмували розширення кордонів "Вольностей Війська Запорізького" у напрямку до Чорного й Азовського морів.
The article deals with the process of territory forming of the Zaporozhian Host as a state formation. Only loss of state independence of Hetmanshchyna in 1659, its transformation into an autonomous unit in the core of Moscow state and then also in Polish Commonwealth, sanguinary Ruin, which laid to annihilation of Ukrainian state system on the right bank of Dnieper and considerably decreased Hetmanshchyna s autonomy on the left bank and of Sich later on, halted an expansion of boundaries of the liberties of the Zaporozhian Host in direction to the Black and Azov seas.
Description
Keywords
історія, Військо Запорізьке, незалежність, українська державність, стаття
Citation
Мицик Ю. А. Кордони і землі Війська Запорізького (XV - середина XVII ст.) / о. Юрій Мицик // Маґістеріум. Вип. 7. Історичні студії / [упоряд. К. Ю. Гломозда] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Стилос, 2001. - С. 4-12.