Науково-дослідний Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака

Permanent URI for this collection

Метою діяльності Центру є створення сприятливих умов для активізації наукових досліджень у галузі сходознавства у НаУКМА та Україні шляхом опрацювання, введення до наукового обігу та популяризації наукової спадщини видатного вченого-сходознавця Омеляна Пріцака.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 31
 • Item
  Юдаїка в бібліотечній колекції Омеляна Пріцака
  (2022) Сидорчук, Таїсія
  Проаналізовано збірку академічної юдаїки в бібліотечній колекції видатного вченого Омеляна Пріцака, що зберігається в Національному університеті "Києво-Могилянська академія", а також визначено її кількісні й мовні параметри, хронологічні межі, географічне походження.
 • Item
  Роль Омеляна Пріцака у розбудові Української Вільної Академії Наук у США
  (2021) Сидорчук, Таїсія
  Омелян Пріцак (1919-2006) став ученим світового рівня в декількох галузях науки: філологія, лінгвістика, сходознавство, історія, україністика. Він зробив гідний внесок у розвиток світової орієнталістики як науковець-дослідник та як ініціатор і організатор міжнародних наукових осередків, зокрема Societas Uralo-Altaica, Ural-Altaische Jahrbücher, Permanent International Altaistic Conference. Вчений підніс українські студії на рівень світової науки, будучи інтелектуальним лідером в утвердженні престижу української гуманітаристики за кордоном, створивши і розвиваючи три українознавчі кафедри у Гарвардському університеті та Український науковий інститут Гарвардського університету.
 • Item
  Російсько-українські взаємини протягом середньовічної, ранньонової та модерної епох в історіографічно-архівній спадщині Омеляна Пріцака
  (2020) Потульницький, Володимир
  Застосувавши власну періодизацію життєвих періодів праці Омеляна Пріцака (1919–2006) в різних країнах та його становлення як вченого, автор статті диференціює творчий шлях видатного українського історика, філолога та сходознавця на чотири періоди: довоєнний (1937–1941); німецький (1943–1961); американський (1961–1991); український (1991–1998). Два крайніх періоди – крайовий та репатріаційний – виявляють дещо тотожні світоглядні позиції вченого- патріота. Середущі періоди, як німецький та американський, можна зарахувати до переходового світогляду: у численних наукових працях, написаних у ці роки, два протилежні світогляди (німецького чи американського університетського професора, з одного боку, та українського науковця-емігранта – з іншого), час від часу перехрещуються. Тому при проведенні порівняльного аналізу спадщини вченого різних періодів автор, подаючи власні коментарі, буде керуватися методологічною вказівкою Карла Маннгейма. На думку австрійського та німецького вченого, соціологія історії, котра заснована на історичних джерелах, дуже швидко наштовхується на свою обмеженість, оскільки виявити в джерелах прихований зв’язок можна лише за допомогою залучення коментарів або додаткового матеріалу
 • Item
  Книжкова юдаїка в Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія" як джерело дослідження історії єврейського книгодрукування у ХХ ст.
  (2021) Сидорчук, Таїсія
  Уперше аналізується збірка єврейської книги у фондах Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія", а також шляхи її формування, кількісні й мовні параметри, хронологічні межі, географічне походження, авторські та тематичні характеристики.
 • Item
  До історії написання у міжвоєнному Львові розвідки "Рід Скоропадських (Історико-генеальогічна студія)" Омеляном Пріцаком
  (2019) Сидорчук, Таїсія
  Омелян Пріцак (1919, с. Лука, Самбірщина – 2006, Бостон, США) належить до грона видатних вчених ХХ ст., який здійснив значний внесок у світову гуманітарну науку і як науковецьдослідник, і як організатор науки, і як університетський викладач. Він є автором низки фундаментальних досліджень з філології, лінгвістики, сходознавства, всесвітньої історії, історії України, джерелознавства, історіософії. Вчений став ініціатором, засновником, співзасновником і першим керівником міжнародних та українських наукових інституцій, які діють понині, зокрема "Societas Uralo-Altaica" (Німеччина), "The Permanent International Altaistic Conference" (Німеччина), Українського наукового інституту Гарвардського університету (США), Міжнародної асоціації україністів, Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Археографічної комісії та її спадкоємця – Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, кафедри історіософії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Понад 40 років О. Пріцак викладав в Гамбурзькому, Вашингтонському (Сієтл), Гарвардському, Київському університетах, створивши наукову школу україністів (Орест Субтельний, Григорій Грабович, Поль-Роберт Магочій, 3енон Когут, Френк Сисин, Ольга Андрієвська та ін.), які вперше трактували історію України в широкому всесвітньо-історичному баченні.