201: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Пам'яті Володимира Андрійовича Вишенського
  (2017) Митник, Юрій; Михалевич, Вадим; Олійник, Богдана; Чорней, Руслан; Дутка, Василь
  Некролог присвячений пам'яті Володимира Андрійовича Вишенського.
 • Item
  Узагальнення задачі про Ханойську вежу
  (2017) Санжаровська, Анастасія
  Розглянуто варіацію класичної задачі про Ханойські вежі (див., напр., [1]). Нехай дано три кілки, на одному з них розташовано вежу з п дисків, причому під кожним диском, окрім найнижчого, розташовано диск більшого діаметра. Пронумеруємо диски і вважатимемо, що перший диск є найменшим, а п-тий — найбільшим. Диски з непарними порядковими номерами пофарбовано в один колір (червоний), з парними — в інший (синій). Мета гри — перемістити вежу на інший кілок із дотриманням таких правил: за один крок можна перемістити лише один диск, і тільки той, що розташований нагорі свого стека; кожен диск можна класти лише на диск більшого діаметра; кожен диск можна класти лише на диск іншого кольору. Теорема. Для задачі про двоколірну Ханойську вежу існує розв’язок, причому мінімальна кількість кроків дорівнює мінімальній кількості кроків класичної задачі 2п — 1, де п — кількість дисків.
 • Item
  The boundary problem by variable t for equation of fractal diffusion with argument deviation
  (2017) Drin, I.; Drin, Svitlana; Drin, Y.
  For a quasilinear pseudodifferential equation with fractional derivative by time variable t with order a e (0,1), the second derivative by space variable x and the argument deviation with the help of the step method we prove the solvability of the boundary problem with two unknown functions by variable t.
 • Item
  До методу апроксимації нечіткої статистичної закономірності
  (2017) Михалевич, Вадим; Янівський, Олег
  Розроблено один із підходів до «статистичного означення» статистичної закономірності та методу апроксимації статистичної закономірності. Запропоновано поняття нечіткої статистичної закономірності, що узагальнює введене раніше поняття статистичної закономірності. Запропоновано програмну реалізацію знаходження статистичної закономірності послідовності елементів скінченного алфавіту. Апарат статистичних закономірностей використовується при побудові загальної теорії рішень, що дає змогу розглядати задачі, які виходять за межі класичної теорії статистичних рішень.
 • Item
  Безризиковий портфель для FAT моделі Стьюдент-типу для ризикових базових активів
  (2017) Назаренко, Юлія; Щестюк, Наталія
  У статті побудовано безризиковий портфель для моделей Стьюдент-типу з активним фрактальним часом. Розглянуті моделі описують рух цін ризикових активів. Активний фрактальний час описується випадковим процесом, прирости якого є не обов ’язково незалежними і мають обернений гамма-розподіл або суму обернених гамма-розподілів. Для побудови безризикового портфелю було запропоновано в диференціальній формі аналог диференціювання складних функцій для процесів з активним часом та досліджено коефіцієнти чутливості "греки".