До методу апроксимації нечіткої статистичної закономірності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Михалевич, Вадим
Янівський, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розроблено один із підходів до «статистичного означення» статистичної закономірності та методу апроксимації статистичної закономірності. Запропоновано поняття нечіткої статистичної закономірності, що узагальнює введене раніше поняття статистичної закономірності. Запропоновано програмну реалізацію знаходження статистичної закономірності послідовності елементів скінченного алфавіту. Апарат статистичних закономірностей використовується при побудові загальної теорії рішень, що дає змогу розглядати задачі, які виходять за межі класичної теорії статистичних рішень.
One of the approaches to the “statistical definition” of the statistical conformity and the method of the statistical conformity approximation is developed. The notion of fuzzy statistical conformity that generalizes the stated above notion of statistical conformity is proposed. The program implementation finding of the finite alphabet elements sequence statistical conformity is proposed as well. The statistical conformity instrument is used for general decision-making theory construction that provides the opportunity to consider problems that go beyond the limits of the classic statistical decisions theory.
Description
Keywords
випадковість, невизначеність, масове явище, статистична закономірність, probability, statistical uncertainty, mass phenomenon, statistical conformity, стаття
Citation
Михалевич В. М. До методу апроксимації нечіткої статистичної закономірності / Михалевич В. М., Янівський О. М. // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. - 2017. - Т. 201. - С. 8-11.