173: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Становлення та розвиток політики ЄС у східноєвропейському регіоні
  (2015) Толстов, С.; Якушик, Валентин
  The purpose of the study is to determine the characteristics of and prospects for the EU Eastern European policy. The main landmarks and stages of the Eastern dimension of the European Neighbourhood Policy, formalized as the Eastern Partnership initiative, have been analyzed, as well as the process of the formation and implementation of the EU policy priorities in the Eastern European region.
 • Item
  Чи можлива самоорганізація територіальних громад в Україні?
  (2015) Семигіна, Тетяна; Лиховид, Дмитро
  Самоорганізованість населення як здатність до колективних дій, спрямованих на розв’язання проблем громади, перебуває у фокусі уваги науковців, які розглядають її в контексті становлення громадянського суспільства, формування місцевого самоврядування й активної діяльності міжнародних донорів, трансформації соціальних практик. Чинники, що впливають на здатність територіальної громади до самоорганізації, мають історичний, політико-правовий, соціальний та інформаційний характер.
 • Item
  Еволюція та сутність етнокланових режимів: етноконфліктологічний вимір
  (2015) Маруховська-Картунова, Ольга
  Статтю присвячено аналізові еволюції та сутності етнокланових режимів. Виявлено, що ці режими мають, з одного боку, певний компромісний, а з другого – надзвичайно потужний конфліктний потенціал. Показано їх закритий, антидемократичний, антигромадянський характер. Доведено, що проникнення «етнокланових мереж» в офіційні інститути влади підриває і послаблює державу, перешкоджає її демократичним перетворенням та провокує етнополітичні конфлікти, а встановлення етнокланових режимів і впровадження етнокланової політики призводить до ескалації цих конфліктів чи навіть до громадянських війн.
 • Item
  Децентралізація, інфраструктурна влада та сепаратизм в авторитарних режимах
  (2015) Гомза, Іван
  У статті показано, що авторитарні режими не конче є централізованими, тобто нефедеративними та неконсультативними політичними системами. На прикладі авторитарних режимів доведено, що інфраструктурна влада є важливим чинником мінімізації політики незгоди, який є функціонально незалежним від рівня децентралізації.
 • Item
  Актуалізація проблеми формування сучасних моделей комунікації в теорії та практиці зв’язків із громадськістю в Україні : апріорно-етична модель
  (2015) Наумов, Вадим
  Using the K. G. Jung theory of prenatal archetypes of the Collective Unconscious the new a priori ethics model, which is reliable to Ukrainian national mentality, is proposed in the field of public relations.
 • Item
  Вплив громадської дипломатії на процес демократизації в Україні
  (2015) Сухорольська, Ірина
  У статті проаналізовано можливості громадської (публічної) дипломатії як інструменту утвердження демократії та протистояння авторитарній пропаганді в Україні. Розглянуто чинни- ки демократизації, пов’язані із зовнішніми інформаційними впливами, виявлено позитиви та недолі- ки західної громадської дипломатії в цій сфері.
 • Item
  Менталітет як детермінанта формування політичної культури в Україні
  (2015) Новікова, Наталія
  In the article the problem of the genesis and functioning of mentality in the phenomenon of spiritual life of the nation, particularly the impact on the mentality of the formation nation political culture.
 • Item
  Громадянська освіта чи політологічна просвіта?
  (2015) Кисельов, Сергій
  The article is devoted to the problem of making citizens’ political thinking. The author compares different forms of this process, shows where political conditions are more appropriate civic educational tools and political science enlightenment. The author points to the opposite educational process of political propaganda.
 • Item
  Свобода. Трансформації. Освіта
  (2015) Жук, Михайло
  Since 1991, Ukrainian society has gained independence. The real level of freedom is determined by the level of transformational change. Their sequence is a guarantee of success. Education becomes a major factor in the development of democracy, innovative society. An important role is played by the civil society.
 • Item
  Стратегія національного розвитку : інституційний вимір
  (2015) Дем'янчук, Олександр
  The main problems and perspectives of Ukraine’s national development are considered based on the institutional approach with the special attention to the inclusive/extractive institutions role in the process of political transformations. It is shown that the political and economic institutions in Ukraine are of definitely extractive character though recently political system goes through the processes of transition to inclusiveness. Benefits and threats of the decentralization processes are discussed in the context of inclusive political institutions strengthening.
 • Item
  Політичне відчуження в умовах представницької демократії
  (2015) Амельченко, Наталя
  Статтю присвячено аналізу процесу політичного відчуження в представницькій демократії. Виявлено форми і механізми відчуження у феномені представництва на прикладі формування і функ- ціонування політичних партій.
 • Item
  The role of the notion "Security" in the history of liberal thought
  (2015) Sheiko, Iu.
  The article is devoted to the topical issue of the correlation between security and freedom which became even more acute after acts of terrorism in Paris in 2015. Such a correlation is studied in the theories of Thomas Hobbes, John Locke, and John Stuart Mill that are of a high importance for liberal thought. It is argued that although these thinkers devoted considerable attention to formulate a principle of liberty, a principle of security was of a higher importance to them.
 • Item
  Тіло-власність як політичне тіло індивіда епохи пізнього капіталізму
  (2015) Коломієць, Іван
  У статті через призму генеалогії Мішеля Фуко та критики відчуження розглядається політич- не тіло індивіда доби пізнього капіталізму – тіло-власність, дається нарис його генеалогії в захід- ній культурі від доби Просвітництва і від праць Маркіза де Сада. Специфіка тіла-власності поля- гає в тому, що індивід починає ставитись до власного тіла як до власної власності в єдності трьох прав – володіння, користування і розпоряджання, формується ринок ідентичностей.