173: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Становлення та розвиток політики ЄС у східноєвропейському регіоні
  (2015) Толстов, С.; Якушик, Валентин
  The purpose of the study is to determine the characteristics of and prospects for the EU Eastern European policy. The main landmarks and stages of the Eastern dimension of the European Neighbourhood Policy, formalized as the Eastern Partnership initiative, have been analyzed, as well as the process of the formation and implementation of the EU policy priorities in the Eastern European region.
 • Item
  Чи можлива самоорганізація територіальних громад в Україні?
  (2015) Семигіна, Тетяна; Лиховид, Дмитро
  Самоорганізованість населення як здатність до колективних дій, спрямованих на розв’язання проблем громади, перебуває у фокусі уваги науковців, які розглядають її в контексті становлення громадянського суспільства, формування місцевого самоврядування й активної діяльності міжнародних донорів, трансформації соціальних практик. Чинники, що впливають на здатність територіальної громади до самоорганізації, мають історичний, політико-правовий, соціальний та інформаційний характер.
 • Item
  Еволюція та сутність етнокланових режимів: етноконфліктологічний вимір
  (2015) Маруховська-Картунова, Ольга
  Статтю присвячено аналізові еволюції та сутності етнокланових режимів. Виявлено, що ці режими мають, з одного боку, певний компромісний, а з другого – надзвичайно потужний конфліктний потенціал. Показано їх закритий, антидемократичний, антигромадянський характер. Доведено, що проникнення «етнокланових мереж» в офіційні інститути влади підриває і послаблює державу, перешкоджає її демократичним перетворенням та провокує етнополітичні конфлікти, а встановлення етнокланових режимів і впровадження етнокланової політики призводить до ескалації цих конфліктів чи навіть до громадянських війн.
 • Item
  Децентралізація, інфраструктурна влада та сепаратизм в авторитарних режимах
  (2015) Гомза, Іван
  У статті показано, що авторитарні режими не конче є централізованими, тобто нефедеративними та неконсультативними політичними системами. На прикладі авторитарних режимів доведено, що інфраструктурна влада є важливим чинником мінімізації політики незгоди, який є функціонально незалежним від рівня децентралізації.
 • Item
  Актуалізація проблеми формування сучасних моделей комунікації в теорії та практиці зв’язків із громадськістю в Україні : апріорно-етична модель
  (2015) Наумов, Вадим
  Using the K. G. Jung theory of prenatal archetypes of the Collective Unconscious the new a priori ethics model, which is reliable to Ukrainian national mentality, is proposed in the field of public relations.