Тіло-власність як політичне тіло індивіда епохи пізнього капіталізму

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Коломієць, Іван
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті через призму генеалогії Мішеля Фуко та критики відчуження розглядається політичне тіло індивіда доби пізнього капіталізму – тіло-власність, дається нарис його генеалогії в західній культурі від доби Просвітництва і від праць Маркіза де Сада. Специфіка тіла-власності полягає в тому, що індивід починає ставитись до власного тіла як до власної власності в єдності трьох прав – володіння, користування і розпоряджання, формується ринок ідентичностей.
Description
Using the Michell Foucaut genealogy and Karl Marx critique of alienation the political body of the individuum under the late capitalism – the body property, its genealogy from the Enlightenment XVIII ct. and Marquise de Sade is examined. Under the late capitalism individuum operates his own body as his own property in the unity of three laws of property: a law to own, a law to pocess, and a law to control.
Keywords
тіло-власність, постлібералізм, пізній капіталізм, генеалогія, відчуження, ринок ідентичностей, стаття, body-property, postliberalism, late capitalism, genealogy, alienation, identity market
Citation
Коломієць І. А. Тіло-власність як політичне тіло індивіда епохи пізнього капіталізму / Коломієць І. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 173 : Політичні науки. - С. 3-7.