Чи можлива самоорганізація територіальних громад в Україні?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Семигіна, Тетяна
Лиховид, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Самоорганізованість населення як здатність до колективних дій, спрямованих на розв’язання проблем громади, перебуває у фокусі уваги науковців, які розглядають її в контексті становлення громадянського суспільства, формування місцевого самоврядування й активної діяльності міжнародних донорів, трансформації соціальних практик. Чинники, що впливають на здатність територіальної громади до самоорганізації, мають історичний, політико-правовий, соціальний та інформаційний характер.
Description
Self-organization of the population as the ability for collective action to solve community problems has been in the focus of researchers who view it in the context of civil society, local self-government, activities of international donors and social practices transformations. Factors affecting the ability of community for self-organization are of historical, political, legal, social and informational nature.
Keywords
самоорганізація, територіальна громада, громадянське суспільство, місцеве самоврядування, стаття, self-organization, local community, civil society, local self-government
Citation
Семигіна Т. В. Чи можлива самоорганізація територіальних громад в Україні? / Семигіна Т. В., Лиховид Д. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 173 : Політичні науки. - С. 67-71.