198: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Алгоритм токенізації та стемінгу для текстів українською мовою
  (2017) Глибовець, Андрій; Точицький, Володимир
  У статті досліджено проблематику застосування алгоритмів токенізації (лематизації) та стемінгу для обробки документів українською мовою як початкових етапів для аналізу текстових документів. Аналіз текстів – доволі поширена задача, що виникає в різноманітних завданнях, і на першому етапі початкової обробки завжди використовується стемінг або лематизація. Для більшості мов цю проблему давно розв’язано й існує багато різноманітних реалізацій. Але для української мови немає реалізації цих алгоритмів. Для написання лематизатора потрібно мати багато додаткових інструментів, оскільки він спирається на лексикографічний аналіз, тоді як реалізація стемера не потребує додаткових бібліотек. У цій статті ми зосередилися на створенні стемера для української мови. Було проаналізовано наявні алгоритми і запропоновано адаптацію та реалізацію для української мови. Результатом є готовий модуль мовою PHP, що перебуває у вільному доступі та може використовуватися в проектах, пов’язаних з аналізом текстів українською мовою.
 • Item
  Властивості квадратичної задачі про максимальний k-плекс у неорієнтованому графі
  (2017) Стецюк, Петро; Ляшко, Володимир; Бардадим, Тамара
  У статті розглянуто властивості верхніх оцінок для квадратичної задачі про максимальний k-плекс у неорієнтованому графі. Проаналізовано зв’язок квадратичної задачі для 1-плекса з відомим формулюванням квадратичної задачі для знаходження максимальної кліки графа. Наведено лагранжеві двоїсті оцінки для найпростіших квадратичних задач та показано, що їх можна покращити при додаванні функціонально надлишкових обмежень.
 • Item
  Дослідження паралельних алгоритмів мовою Python з використанням різних платформ
  (2017) Погорілий, Сергій; Семьонов, Богдан
  Реалізовано послідовну версію методу Гауса (розв’язання систем лінійних алгебраїчних рів- нянь) та її паралельну версію на ядрах архітектури CUDA з використанням різних програмних бібліотек та платформ на мові програмування Python, а саме: Anaconda (Numba), PyCUDA, KappaCUDA та PyOpenCL. Проведено низку досліджень: порівняння швидкості виконання різних реалізацій методу Гауса.
 • Item
  Застосування еволюційних алгоритмів для розв'язання задачі апроксимації зображень многокутниками
  (2017) Глибовець, Микола; Петльована, Марія; Кирієнко, Оксана
  У статті описано розробку та реалізацію еволюційного алгоритму розв’язку задачі апроксимації зображення многокутниками, запропоновано структуру даних для ефективного кодування зображень (зі змінною кількістю рядків та стовпців зображення, кількістю многокутників в одній клітинці, кількістю точок многокутників та ступенем їх перетинання). Було впроваджено стратегії мутації для виведення розв’язку з локального оптимуму та подальшого знаходження глобального оптимуму. Для пришвидшення роботи алгоритму етапи селекції та перевірки критерію завершення було реалізовано з використанням моделі розподілених обчислень MapReduce.
 • Item
  Хмарна математика MathPartner у Києво-Могилянській академії
  (2017) Малашонок, Геннадiй
  У статті подано короткий опис сервісу MathPartner (його встановлено на сервері Києво- Могилянської академії mathpartner.ukma.edu.ua) – хмарної системи символьних обчислень – і тих можливостей, які вона надає для вдосконалення освітнього процесу у вищій школі. Описано застосування сервісу GitHub як сховища для навчальних матеріалів, а також нового засобу підготовки та проведення лекцій. Зроблено висновок про те, що застосування хмарної математики MathPartner сприяє інтенсифікації освіти у всіх сферах, де використовується математика. Крім того, хмарна математика є універсальним інструментом застосування математичних знань, що сприяє розвитку прикладної математики.