Ontologies in Software Engineering

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Sydorov, N.
Mendzebrovsky, I.
Sydorova, N.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Software engineering is a separate scientific and practical area with its own structure, terminology, processes, and resources. The software product is a knowledge-based product, and it is the result of knowledge-based actions. Purpose: This research presents utilizing ontologies in software engineering. The focus with using ontologies is to represent the world of software development in the form of domains. The ontologies are involved in representing knowledge of three types of the software engineering domains. In the first one, the application domain, the focus is on understanding the customer needs and what the software product must do. In the second one, the implementation domain, the focus is on understanding how the software product must behave and respond to the customer needs. In the third one, the problem domain, the attention is paid to understanding their own software development problems that may occur when creating and maintaining a software product. The research goal is, on the base of domain types, to develop categorization of the software engineering ontologies for supporting software processes. Methods: ontological representation of software engineering knowledge; domain analysis; objectoriented programming; ontology-driven utilizing of programming styles. Results: categorization of the software engineering ontologies and software development approaches. The paper presents the results of the case study, using ontologies by categorization. Discussion: by means of development of categorization of ontologies it is possible to exactly define the types of software engineering ontologies and its place into software processes. This is demonstrated on the examples of the case studies.
Розробка програмного забезпечення – це окрема науково-практична сфера з власною структурою, термінологією, процесами та ресурсами. Програмний продукт є продуктом, що ґрунтується на знаннях, і це результат дій, базованих на знаннях. Призначення: у цій роботі представлено використання онтологій в інженерії програмного забезпечення. Фокус з використанням онтологій робиться на представленні світу інженерії програмного забезпечення у вигляді доменів. Онтології беруть участь у представленні знань трьох типів доменів. У першому, домені застосунків, основна увага приділяється розумінню потреб клієнта та того, що має виконувати програмний продукт. У другому, домені реалізації, основну увагу зосереджено на розумінні того, як програмний продукт повинен поводитися і реагувати на потреби клієнтів. У третьому, проблемному, домені основна увага приділяється розумінню власних проблем інженерії програмного забезпечення, які можуть виникнути при створенні та супроводженні програмного продукту. Мета дослідження – розробка класифікації онтологій інженерії програмного забезпечення для підтримки програмних процесів. Методи: онтологічне подання знань з програмного забезпечення; доменний аналіз; об’єктно- орієнтоване програмування; онтологічне використання стилів програмування. Результати: категоризація онтологій та підходів інженерії програмного забезпечення. Представлено результати тематичних досліджень з використанням онтологій шляхом категоризації. Обговорення: застосування типів доменів для класифікації онтологій інженерії програмного забезпечення, застосування демонструється на прикладах архітектури інструментарію доменного аналізу та засобів для контролю правил іменування стандарту Java.
Description
Keywords
ontology, ontology-based development, software engineering, domain analysis, coding standard, programming, онтологія, доменний аналіз, програмування, інженерія програмного забезпечення, article
Citation
Sydorov N. Ontologies in Software Engineering / N. Sydorov, I. Mendzebrovsky, N. Sydorova // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2017. - Т. 198. - С. 68-71.