080: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Оцінка загроз екосистемам та біотичним комплексам Західного Полісся
  (2008) Дідух, Яків; Огаренко, Ю.
  Визначено перелік загроз екосистемам та біотичним комплексам Західного Полісся, розроблено методологію щодо критеріїв їх оцінки і проведено експертну оцінку загроз. У результаті дослідження було визначено фактори, які мають найбільш негативний вплив на біорізноманіття і є першочерговими для врегулювання.
 • Item
  Доза опромінення спеціалістів гранітних кар'єрів від радону-222
  (2008) Томілін, Юрій; Григор’єва, Людмила
  Проаналізовано результати досліджень шляхів і розмірів опромінення спеціалістів гранітдобув- ної і гранітпереробної промисловості Миколаївської області від 222Rn. Працівників гранітних кар'єрів виділено у критичну групу населення при опроміненні від 222Rn.
 • Item
  Екологічна етика і "неетична" екологія
  (2008) Ісаєв, Сергій; Дупленко, Юрій
  Розглянуто погляди вчених на зміст дослідницьких напрямків в галузі етики: напрямків, які отримали назви прикладної та оптимальної етики, етики екологічної, біоетики, практичної біоетики, глибинної та поверхневої екології. Оцінюється альтернативність генної інженерії до традиційних напрямків етики.
 • Item
  Класифікація та еколого-ценотична характеристика біотопів лісів та рідколісь Судацько-Феодосійського геоботанічного району гірського Криму
  (2008) Дідух, Яків; Кузьманенко, Ольга
  Статтю присвячено характеристиці лісів і рідколісь Судацько-Феодосійського геоботанічного району Гірського Криму з позиції біотопу. Наводиться повна класифікаційна схема за методологією EUNIS, розглядається відповідність біотопів до синтаксонів флористичної класифікації рослинності Браун-Бланке. Подаються значення екологічних амплітуд 11 основних типів біотопів за 8-ма екологічними факторами, отриманими за методикою синфітоіндикації, що дає змогу оцінити екологічну специфіку біотопів. За допомогою ординаційного і кластерного аналізу показано ступінь залежності між різними екологічними факторами та характер диференціації біотопів за градієн¬ том зміни як окремих факторів, так і їх комплексу. Запропонований підхід має велике значення для вивчення природних екосистем та їх охорони.
 • Item
  Про екологічний центр організму
  (2008) Замостьян, Віталій
  На основі застосування методу кардіозалежної міостимуляції висунуто ідею екологічного центру організму, який включає нервовий центр управління вегетативною нервовою системою. Він включає гіпоталамус, гіпофіз і лімбіку.