Палінологічні дослідження вмісту викопних нір Citellus Undulatus Pall. у відкладах верхнього плейстоцену пониззя Колими

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Безусько, Алла
Думко, І.
Безусько, Людмила
Мосякін, Сергій
Цимбалюк, З.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
На основі результатів палінологічного вивчення вмісту викопних нір ховрахів та відкладів верхнього плейстоцену пониззя Колими вперше реконструйовано картину рослинного покриву для вузького часового інтервалу. Зроблено висновок, що протягом одного з періодів ґрунтоутворення, яке мало місце в другій половині каргінського термохрону, на території пониззя Колими панували суворі кліматичні умови. Вони спричинили поширення безлісного типу рослинності, що мав мозаїчний характер. Тундрові ценози чергувалися зі степовими рослинними угрупованнями. Помітну роль у складі рослинного покриву досліджуваного регіону в той час відігравали рослинні угруповання порушених ґрунтів.
Description
Keywords
палінологічне вивчення, викопні ніри ховрахів, пониззя Колими, рослинний покрив
Citation
Палінологічні дослідження вмісту викопних нір citellus undulatys pall. у відкладах верхнього плейстоцену пониззя Колими / Л.Г. Безусько ... [та ін.]. // Наукові записки НаУКМА. - 2008. - Т. 80 : Біологія та екологія. - С. 3-10. - Автори: А.Г. Безусько, І.О. Думко, Л.Г. Безусько, С.Л. Мосякін, З.М. Цимбалюк.