Вплив радіонукліда стронцію-90 на кровотворення лабораторних тварин в умовах культивування in vivo

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Борбуляк, Ірина
Білько, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі досліджено вплив радіоактивного стронцію-90 на гемопоез щурів Вістар у культурі клітин in vivo. Було з'ясовано, що стронцій-90, який інкорпорується у кістках щурів, призводить до достовірного зниження кількості колонієутворюючих одиниць у кістковому мозку тварин. Довготривале культивування кровотворних клітин-попередників щурів у культурі клітин in vivo дало змо¬ гу виявити процес подолання затримки колонієутворення, що свідчить про потенційні можливості кровотворної системи опромінених щурів до репарації.
Description
Keywords
радіоактивний стронцій-90, культура клітин in vivo, щури Вістар, дослід, опромінення
Citation
Борбуляк І. З. Вплив радіонукліда стронцію-90 на кровотворення лабораторних тварин в умовах культивування in vivo / І.З. Борбуляк, Н.М. Білько. // Наукові записки НаУКМА. - 2008. - Т. 80 : Біологія та екологія. - С. 18-22.