Вип. 04. Літературознавчі студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Від упорядника
  (2000) Кравченко, А.
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 4, тематична серія - "Літературознавчі студії".
 • Item
  "Феміністичні горизонти" Юлії Крістевої
  (2000) Дробот, Ірина
  У статті аналізуються досі не перекладені дослідження Юлїі Крістевої у царині феміністичної критики, зокрема праця "Le temps de femmes". З'ясовуючи проблему "жінка й час", становище жінки в соціально-символічному контракті, з одного боку, та піддаючи гострт критиці сучасні феміністичні розробки, з другого, Крістева вказує на реальні перспективи майбутньої феміністичної критики.
 • Item
  Біографічне та автобіографічне: перетин у текстах Віктора Петрова
  (2000) Матвієнко, Світлана
  Віктора Петрова вважають першим українським письменником, який звернувся до жанру художньої біографії. Одним із багатьох, чий життєпис дослідив Петров, був Пантелеймон Куліш, талановитий митець, до якого Петров ставився зі значним пієтетом - саме це дало змогу письменнику заповнити лакуни художньої біографії своїми власними думками та переконаннями. Подібно до П. Куліша, Петров теж схильний до вживання багатьох псевдонімів, масок та містифікацій, що мали б приховати його справжнє "Я" від читачів. Художні біографії Петрова однаково розкривають духовний світ і зображених ним митців, і його самого.
 • Item
  Становлення ремарки в українській драматургії XVII-XVIII ст.
  (2000) Сулима, Микола
  У статті простежується розвиток ремарки, її функціональні різновиди в українській драматургії XVII-XVIII cт. Ремарка як складова частина літературного твору перебувала в українській драматургії цього періоду в стадії становлення. Наголошується на потребі пильного вивчення цього ембріонального етапу, зафіксованого в драматургічних текстах.
 • Item
  Особливості поетики української барокової духовної пісні (на матеріалі покаянних пісень)
  (2000) Матіяш, Дзвенислава
  У статті досліджуються питання української метафізичної барокової поезії, зокрема так званих "духовних пісень". Подається стислий огляд історії жанру, класифікації духовних пісень, їхньої структури (риторичні й молитовні пісні), заторкується проблема "практичності" жанру, тісно пов'язаного з повсякденним життям людини. Авторка зосереджується на особливостях поетики покаянних духовних пісень, структурі тексту, специфіці "ісповідального" слова у цих поезіях.